Kejsarfödslar

Att föda via kejsarsnitt

I den här kategorin hittar du inlägg om kejsarfödslar, om förberedelser inför och om rehab efteråt. TIPS Boken Kejsarfödsel: Snittkoll och mammaroll är hundraprocentigt ägnad åt kejsarfödslar och tiden innan och efter barnets födelse och inkluderar över guidning och vägledning för träningsåtergång efter snitt. Jag och min kollega Emma håller också Snittskola varje månad!

29 sep: Manuell placentalösning

Jag får ju ofta mejl och meddelanden från personer som upplevt en traumatisk förlossning och som antingen har frågor eller som bara behöver ventilera. En…

28 sep: Muskelsmärtor efter kejsarsnitt

Reklam: I boken Kejsarfödsel tas detta och många andra besläktade ämnen upp. Muskelsmärtor efter kejsarsnitt beror inte på att musklerna är skadade, utan det kan…

27 sep: Träningupplägg 2 efter kejsarsnitt

Hur du kan träna efter ditt kejsarsnitt Reklam: Ett mer omfattande träningsupplägg finns i boken Kejsarfödsel:Snittkoll och Mammaroll. Det här är det andra inlägget av…

26 sep: Träningsupplägg 1 efter kejsarsnitt

Reklam: Ett mer omfattande träningsupplägg finns i boken Kejsarfödsel: Snittkoll och Mammaroll. Hur börjar jag min träning efter ett kejsarsnitt? När vågar jag börja träna…

25 sep: Träning efter kejsarsnitt

08 sep: Ont i ryggen efter kejsarsnitt

03 aug: Att förstå sitt partogram

02 aug: Att förstå sin förlossningsjournal