Kategori: Kejsarfödslar

Att föda via kejsarsnitt

I den här kategorin hittar du inlägg om kejsarfödslar, om förberedelser inför och om rehab efteråt.

TIPS

Boken Kejsarfödsel: Snittkoll och mammaroll är hundraprocentigt ägnad åt kejsarfödslar och tiden innan och efter barnets födelse och inkluderar över guidning och vägledning för träningsåtergång efter snitt.

Tankar om förlossningsinfo

Det kom ett mejl:

Det jag skulle vilja läsa om, som är lite flummigt och kanske inte egentligen ditt område men jag prövar, är

Hur kan man tänka kring/få ihop vårdens budskap om att vaginal förlossning är fantastiskt och att kroppen återhämtar sig så snabbt med att man vid eventuella besvär möts av att det inte går att säga något förrän efter ett år? 

Inför min förlossning så uppfattade jag informationen från MVC som att vaginal förlossning alltid är att föredra och att kroppens återhämtningstid är mycket längre om man genomgår kejsarsnitt. 

Min son roterade inte helt fullt med huvudet och förlossningen avslutades med sugklocka. Jag fick ”bara” en grad 2 bristning. Men – jag har upplevt återhämtningen som väldigt tuff. Jag kunde inte gå promenader på mer än en månad, och även haft problem med framfall. I kontakt med vården efter förlossningen så tycker jag att det plötsligt låter väldigt annorlunda – inget kan utvärderas förrän efter tidigast 12 månader. 

Är återhämtningen alltid längre vid kejsarsnitt än vid vaginal förlossning? Är informationen till förstagångsföderskor lite skev eller har jag bara haft otur? Vore det på nåt sätt dåligt om förstföderskor hade lite mer rimliga förväntningar på tiden postpartum? ”

Den här frågeställningen har jag marinerat på ett tag. För jag tycker att den sätter fingret på flera olika intressanta saker.

Bland annat:

 1. Varför är informationen om året efter graviditeter så bristfällig?
 2. Varför är informationen man får så pass snedvriden till kejsarsnittens nackdel?

Jag har en vän och kollega som av olika skäl velade länge mellan förlossningssätten och i sin strävan efter vägledning och svar gick en förlossningsförberedande kurs på ett av de stora sjukhusen i Stockholm. På presentationen som hölls kom två signifikanta slides. En med rubriken ”Fördelar med vaginala födslar” och den andra med ”Nackdelar med snitt”. Ni kan läsa ut vad som saknades, va? Nackdelarna med vaginala födslar och fördelarna med snitt. Det finns alltså nyanser, även här, men de presenterades inte.

Skador är att räkna med

Jag anmälde till LÖF att jag fått en sfinkterskada när jag födde mitt första barn, en skada som lagats så bristfälligt att jag sedan fick opereras om fem år senare. Svaret blev:

Skadan hade inte kunnat undvikas även om behandlingen hade utförts på annat sätt och det finns ingen annan behandlingsmetod som tillgodosett mina behov på ett mindre riskfyllt sätt. Den suturering som genomfördes gjordes korrekt och med en vedertagen metod.

Här anser man alltså inte att kejsarsnitt kan vara ett rimligt alternativ till en sugklockeförlossning och att snitt i detta fall bedöms som så riskabelt att det var värt att utsätta mig för en skada som gav mig livslång anal inkontinens (bättre nu efter omoperationen, men återställd är jag icke). Min reflektion: Det här är bullshit. För VISST att kejsarsnitt kommer med en uppsättning risker. Men: Jag har, på grund av denna första skada, genomgått två snitt senare. Vad blev summan av riskkalkylen? You tell me.

En nu mera vän, tidigare patient, anmälde bland annat en levatoravulsion till LÖF. Detta var svaret hon fick:

Kvinnor ska informeras om risken för bristningar, risken för levatorskada överstiger 2 % (enligt Patientskadenämndens praxis är skaderisker i nivå med 2-4 % tillräckligt betydande för att utgöra en skyldighet att lämna information om sådana risker)”.

Den informationen nådde inte henne innan förlossningen. Risken för levatorskada är i studier ungfär 20%, bara så att ni hänger med.

Varför är informationen så bristfällig?

Jag vet faktiskt inte. Jag vet förstås den medicinska världens inställning till förlossningssätt. ”Att föda vaginalt är naturligt och bäst utifrån många aspekter”. Jag upplever också att vi som menar att det inte är så enkelt placeras i ett fack av att vara mindre vetande. Som att vår ställning baseras på enbart känslomässigt tyckande.

Vad vet vi om äpplen och päron

De kortsiktiga biverkningarna av kejsarsnitt för den födande kan vara infektion, blödning och propp. De kan vara allvarliga men i höginkomstländer är det verkligen inte några stora akuta risker förknippat med snitt. Såklart är de akuta och svåra komplikationerna eländiga, när de händer, men de händer sällan.

Kejsarsnitt minskar risken för skador på bäckenbotten, framfall och urininkontinens. Att vilja undvika ett problem som ännu inte finns räknas inte som en godtagbar medicinsk anledning. Man menar ofta att önskan om att inte få ett problem såklart ska vägas mot risken som gäller framtida fertilitet, påverkan på kommande graviditeter och påverkan på barnet.

Kejsarsnitt är förknippat med en lägre risk för urininkontinens och bäckenorganprolaps hos de som föder, men en högre risk för astma och fetma för barnet. Kvinnor som har kejsarsnittats har en ökad risk för missfall, dödfödda barn och placentaproblem i framtida graviditeter än kvinnor som fött vaginalt. Det verkar vara sammanfattningen av rådande evidens.

Procentsatsen för risk för bäckenbottensymtom är jättemycket större än promillesatsen som ger ökad risk för fertilitets/graviditetsproblem. Utan att på något sätt minimera informationen om risken med kejsarsnitt kan vi ändå ge rätt råd även om vaginala förlossningen.

Nu hör jag redan vissa av er läsare vråla i huvudet! ”Riskerna med kejsarsnitt är ovanligare, men mycket mycket värre! Du förstår bara inte!”

Jo, jag förstår. Låt oss prata igenom det.

Jag har förstått det som att en av de värsta riskerna som medföljer vid snitt är risken för moderkakskomplikationer i nästkommande graviditet. Det innebär att moderkakan växer på fel ställe eller helt och hållet ihop med livmodern, vilket kan vara väldigt komplicerat och innebära risk för akut livmoderborttagning eller död till och med. Jag FÖRSTÅR att detta inte är något att skoja bort.

Nu kommer jag slänga mig med siffror, och siffror är inte mitt bästa område. Men, om jag fattat det rätt: Kejsarsnitt halverar risken för urininkontinens och minskar risken för framfall med 70 %, jämfört med vaginala förlossningar. I procent ökar kejsarsnitt risken för placenta previa/accreta med 200%. Jämför vi dessa procentsatser enbart så verkar det ju onekligen till vaginala förlossningars fördel. Men om vi jämför riskerna att drabbas med varandra så är risken att du drabbas av urininkontinens efter en vaginal födsel 10 000 % högre än att du drabbas av accreta, så pass ovanligt är just det ändå.

Jag menar INTE att moderkakskomplikationerna inte är otäcka och något vi alla gånger ska ha respekt för. Jag förstår också att komplikationerna och följderna av en accreta kan vara långt värre än att ”bara” lida av urinläckage. Men, hur illa just urinläckage och/eller prolaps upplevs av individen kan faktiskt inte varken jag eller du bestämma.

Nackdelar om snitt, fördelar med vaginalt…

Min erfarenhet är att patienter som av olika anledningar önskar kejsarsnitt (ofta efter en redan komplicerad eller traumatisk förlossning) blir oooootroligt välinformerade om riskerna med kejsarsnitt. Men ingen (nästan ingen) får information inför en vaginal förlossning om att det är förhållandevis hög risk att drabbas av olika sorters bäckenbottendysfunktion. Det informationen anses vara ovidkommande och oviktig. Detta, trots att LÖF har fastslagit att gravida SKA får information om exempelvis levatorskador.

Det kortsiktiga perspektivet

Nu hör jag några läsare hojta igen ”Men det finns MASSOR av andra risker, du förminskar riskerna!”. Jag vidhåller att ni som jobbar inom förlossningsvård har ett OTROLIGT kortsiktigt perspektiv. Ni ojar er över smärta och funktionsnedsättning de första dagarna eller veckorna efter ett snitt och menar att det är väldigt mycket jobbigare för individen och hela familjen. Jag är inte övertyad, ALLS. Häng med mig en dag på jobbet. Sitt med den som i vuxen ålder inser att den behöver hitta ett helt nytt yrke, eftersom det hon hittills jobbat med inte alls fungerar för hennes framfall. Eller den som slutat med all rolig träning den vet eftersom hon läcker och får muspruttar passen igenom.

Förlossningsrädsla som ”psykisk ohälsa”

Det är också helt och hållet galet att kvinnor som önskar föda med snitt ofta anses som sjukligt oroliga. Deras omsorg om sin egen kropp och hälsa räknas som en ohälsa som ska behandlas psykologiskt? Alltså, jag VET att det finns människor som behöver stöd och är väl hjälpta av samtalsbehandling inför en vaginal förlossning. Ni ska också veta att jag alla dagar i veckan förespråkar vaginala förlossningar och stödjer mina patienter som vill föda vaginalt på alla sätt jag kan. Att jag vill att diskussionen kring födelsesätt ska nyanseras innebär inte att jag är en ”militant snittförespråkare”.

Tillbaka till frågorna

Hur kan man tänka kring/få ihop vårdens budskap om att vaginal förlossning är fantastiskt och att kroppen återhämtar sig så snabbt med att man vid eventuella besvär möts av att det inte går att säga något förrän efter ett år? 

Jag vet inte om budskapen går att få ihop faktiskt. Det är ologiskt och orimligt på en del sätt. Att bäckenbotten och omkringliggande strukturer tar 12 månader på sig att återhämta sig är dock sant. Jag har skrivit ett annat, besläktat inlägg om ämnet här: Varför vänta ett år på undersökning?

Är återhämtningen alltid längre vid kejsarsnitt än vid vaginal förlossning?

Nej. Efter en väldigt okomplicerad och lagom snabb vaginal förlossning kan återhämtningen vara rätt snabb och smidig. Jag skulle sedan säga att snitt-återhämtningen är medel-lång. De som har längst tid för återhämtningen är de som fått stora muskelskador, buktande slidväggar eller andra bäckenbottensymtom efter en vaginal förlossning.

Är informationen till förstagångsföderskor lite skev eller har jag bara haft otur?

Den är skev. Jag  började skriva 100% skev, men det finns säkert några hjältar till mödravårdsbarnmorskor där ute som kämpar på med att ge rätt information.

Vore det på nåt sätt dåligt om förstföderskor hade lite mer rimliga förväntningar på tiden postpartum? 

VERKLIGEN inte. Det var i mångt och mycket därför jag och Louise skrev ”Mammaroll och Snippkontroll”. För att ge nyförlösta något att hålla i handen hela första året.

Referenser:

Long-term risks and benefits associated with cesarean delivery for mother, baby, and subsequent pregnancies: Systematic review and meta-analysis.

Risk factors for perineal and vaginal tears in primiparous women – the prospective POPRACT-cohort study

Beröringssmärta efter snitt

Beröringssmärta efter snitt

Jag har efter mitt andra kejsarsnitt fått ont på ena sidan kring snittet. Smärtan är värst vid beröring. Det är lite hårdare där under (ärrvävnad?) och när jag torrborstat huden så är hela huden röd förutom där, där den är opåverkad.

Vad orsakar detta? Kommer det försämras? Uppstår det kanske fler problem än de jag redan har? Kan jag göra något år det? Har inte jättebesvär av detta nu, men hade hellre varit utan det och lite orolig för att det ska bli värre. 

Läsarfråga

Beröringssmärta efter snitt

Kring ditt kejsarsnittsärr finns både det yttre ärret och alla lager av interna ärr. Att det är lite hårdare vid något visst ställe kring ett kejsarsnittsärr är helt normalt och tyder ofta på att ärret inte är helt ”moget” än. Det tar lång tid, så ge det flera månader och upp emot ett år innan du utvärderar hårdheten i och kring ärret. Du kan däremot redan nu börja massera ärret. Instruktion för detta finns att hitta om du använder sökfunktionen här på bloggen.

Känsligheten kring ärr

I början när ett sår eller kejsarsnittsärr läker finns små nervskador vilket gör att beröringskänseln är stukad och ofta minskad. Det kan kännas som att ha en tandläkarbedövning över magen. I vissa fall uppstår ”misstolkningar” i systemet så att vanlig beröring upplevs smärtsam. Ju mer allting läker desto mer nerver växer tillbaks och fler nerver återfår vanlig funktion. Nyläkta nerver kan också vara lite ”nybörjare” på det här med signalering, och kan därför vara känsligare och orsaka en ny slags känslighet. Nerver läker med olika hastighet, så det här kan ta veckor eller månader. Att förnimmelsen kring ärret förändras under hela första året är normalt. Det kan gå från smärtsamt, till bedövat, till mer känsligt och tillbaks till ett mer normalt tillstånd.

Jobba med överkänsliga nerver

Nya och ”överkänsliga” nerver som signalerar så kraftigt att de stör vardagen kan man behöva jobba med. Då är behandlingen helt enkelt att vänja vävnaden vid beröring igen. Det kan handla om att du smörjer magen, masserar ärret eller stryker lätt med pekfingret över det ömma området. Ofta behöver den här egenvården utföras fler gånger per dag, gärna flera minuter per tillfälle.

Nedsatt blodcirkulation kring ärr

Man kan inte göra ett kejsarsnitt utan att skära i vävnad, och i vävnaden finns blodkärl och nerver. Blodkärlen kan också behöva växa åter och hitta nya vägar i ett ärrområde. Det tar tid och är inte heller det ovanligt att blodcirkulationen ser lite olika ut på olika ställen kring ett ärr. Musklerna under och omkring ärrvävnaden kan ju också ha något påverkad funktion, och nedsatt muskelfunktion kan också resultera i nedsatt blodcirkulation. För att optimera kärlläkningen är fysisk aktivitet och träning bästa medicinen.

Vad orsakar detta? Kommer det försämras? Uppstår det kanske fler problem än de jag redan har?

Beröringssmärta efter snitt

Det som orsakar dina problem är troligtvis den normala läkningen efter ett kejsarsnitt. Det brukar gå snabbare i början och mer långsamt på slutet. När ett år har gått efter ett kejsarsnitt har de allra flesta ärr landat, mognat och ger sig knappt till känna alls. Jag har svårt att se att du kommer få mer problem med ditt ärr. Träna, rör på dig och berör ditt ärr är mina bästa tips. Lycka till!

Vidare läsning på bakingbabies

Nervskada i benet efter förlossning

Nervskada i benet efter förlossning

Jag fick en nervskada i benet när jag födde för några veckor sedan. Jag tycker redan att de håller på att bli bättre, men jag tycker också att jag inte hittar så mycket info om det här. Kan du berätta något?

Läsarfråga

De flesta neurologiska komplikationer efter förlossning beror på tryck mot nerver under en längre tid. Trycket kan komma inifrån bäckenet (av barnets passage), från yttre tryck (från benstöd, möbler etc). Ett fåtal handlar också om nervpåverkan efter ryggbedövning. Nervpåverkan efter förlossningen får ungefär en av hundra föderskor, men de som får permanenta symtom är uppskattningsvis 1 av 80000.

Resultatet kan bli lite olika beroende på vilken nerv och hur hårt trycket är.

Några olika symtom kan uppstå:

 • Nedsatt känsel i ett område
 • Känslan av stickningar eller ”sockerdricka i ett område
 • Nedsatt styrka eller styrsel i benet eller foten
 • Smärta i ett område i ryggen eller benen

I allvarligare fall berör symtomen båda benen eller kontrollen över blåsan och tarmen.

För de allra flesta är symtomen av nervskada i benet efter förlossning är kortvariga och övergående inom några veckor.

Vad är det som händer?

Vårt nervsystem ät uppbyggt med som ledningar från hjärna och ryggmärg ut i kroppen. Nerverna passerar ut genom ryggraden på olika nivåer, och en del passerar ut i höjd med bäckenet. Det kan hända att bebisen trycker till någon eller några nerver då den ska passera ut. Risken för detta ökar om du är förstföderska, om du krystar länge och då sugklocka använda.

Fick jag nervskadan på grund av ryggbedövningen

Det är möjligt men är ännu mer ovanligt än nervinklämningar från bebisen eller förlossningspositionen. Det händer i 1 av 14.000 fall, om ens så ofta. Om det är ryggbedövningen som orsakat skadan så beror det på några olika saker:

 • Själva sticket orsakat skada
 • Det har uppstått en blödning i samband med sticket
 • Infektion kring sticket

Vid kejsarsnitt läggs spinalbedövningen oftast mellan ländkota 2 och 3 (L2-L3) eller mellan ländkota 3 och 4. En epiduralbedövning sätts oftast vid L3-L4, men kan också läggas ännu högre upp (L1-L2-L3). Anledningen till att man varken lägger EDA el spinalbedövningar högre upp än så är för att man inte ska komma åt ryggmärgen, som slutar ungefär i höjd med L1. Man vill heller inte gå för längt ner, för då blir smärtlindringen inte i rätt område. De flesta som har ont i ryggen efter en förlossning eller kejsarsnitt har ont i ryggen några nivåer nedanför detta.

Även nervskador som uppstår vid en ryggbedövning brukar i de flesta fall ge med sig inom några veckor.

Vilka nerver kan påverkas vid förlossning?

Nervus cutaneus femoris lateralis

Cutaneus betyder att det gäller huden, femoris betyder att den är lokaliserad vid låret och lateralis att den är på utsidan. Den här nerven går från ryggmärgen, går runt bäckenet på insidan och sedan ner i benet vid ljumsken. I de fall man får problem med denna muskel händer det oftast redan under graviditeten. Man upplever en ytlig obehagskänsla på lårets utsida.

Detta har jag skrivit mer om här.

Lumbosacrala plexat

Lumbo=ländrygg. Sacrala=berör korsryggen. Plexus/plexa: nervfläta/flera nerver som går ihop. De lumbosacrala nervtrådarna utgår från olika ställen i ländryggen och korsryggen och går ihop och förser benen mer nerver. Skada på detta sker oftast pga barnets huvud trycker i bäckenet. Resultatet blir stumhet/nedsatt känsel över utsidan låret, underbenet och översidan av foten.

Peroneusnerven

Peroneus nerven går till peroneusmusklerna i underbenet. Skada på den här nerven kan komma om du ligger med benen upp i gynstolens benstöd länge (eller också om du åker skidor med pjäxkanten tryckande på samma ställe). Resultatet blir en nedsatt känsel över underbenet och översidan av foten och en typisk ”droppfot” där du inte helt kan styra musklerna som lyfter upp foten när du går.

Femoralisnerven

Femoralisnerven är den största nerven som går från lumbosacralplexat och förser musklerna på framsida lår med signaler och signalerar känsel från lår, underben, fot. Den här nerven kan komma i kläm under kejsarsnitt eller under forcerade förlossningar och resulterar i nedsatt känsel på låret, insida underben, svag knästräckning och svårighet att gå i trappor.

Obturatornerven

En nerv som utgår från ländryggen och går ned i benen. Obturatornerven leder nervimpulser till musklerna på lårets insida och leder känselinput från samma område.  Obturatornerven kommer i kläm mellan bäckenet och barnets huvud och kan resultera i nedsatt känsel och styrka kring insida lår.

Ischiasnerven

Ischiasnerven är kroppens största nerv. Den går från ländryggen genom nedre delen av kroppen, via lårets baksida ner till foten. Den förser nästan hela benets hud med känsel och styr musklerna på lårets baksida, underbenet och foten. Den här nerven kan komma i kläm vid en vaginal förlossning om du ligger länge i benstöd eller om bebisens huvud trycker till nerven under sin passage genom bäckenet.

Nerver till underlivet

Att underlivets nerver skadas något vid en vaginal förlossning är vanligt. Det gäller då en kortsiktig förlust av känsel eller styrsel av bäckenbottens muskler och kan leda till en oförmåga att hålla urin eller avföring. Det här brukar återhämta sig inom några veckor eller månader. Kvarvarande symtom kan förklaras av fortsatta nervproblem eller av muskelskador.

Hur ska jag hantera min nervpåverkan efter förlossning

De allra flesta nervskador i benet efter förlossning är temporära och läker ut helt spontant. Fysioterapeutisk behandling kan handla om att bibehålla så god muskelstyrka och så normal rörlighet du kan medan du väntar på att nerven ska läka. TENS-behandling kan ibland lindra smärta som kommer från skadade nerver. De små skadorna läker på några veckor och de lite större tar månader på sig. Verkar besvären inte gå alls åt rätt håll ska du kontakta läkare.

Nervskada i benet efter förlossning

Dela gärna med dig av dina egna erfarenheter i kommentarsfältet!

Referenser

Management of neurological deficit in postpartum patients.

Maternal Obstetric Palsy

Kejsarsnitt och snapping hip

Jag läste precis om att kejsarsnitt och snapping hip kan ha ett samband. Har aldrig hört detta förut, men känner spontant att det låter intressant och kanske relevant just för min klånkande höft. Vet du något om det här?

Läsarfråga

Var sitter höften?

När vanliga människor pratar om höfter och när medicinsk personal pratar om höfter menar man ganska ofta olika saker. Själva höftleden sitter inne i ljumsken, djupt in. De flesta vanliga människor menar ”ute på höften” när de pratar om höfter, och menar då utsidan av ben/rumpa där stussen är som bredast. Det här inlägget handlar inte om själva höftleden, utan om utsidan och/eller höftböjarområdet.

Höftsmärta efter graviditet

Höftsmärta efter graviditet, oavsett förlossningsätt är ganska vanligt. Oftast handlar det om en obalans i ”tillgång och efterfrågan”. Efterfrågan: muskelstyrka och uthållighet att bära barn, sköta hushåll och gå barnvagnspromenader. Tillgång: Ganska kraftigt minskad muskelstyrka efter graviditeten. Det i sig är en anledning till trötta och arga muskler. Jag generaliserar jag grovt, men ni kanske förstår min poäng? Förutom musklerna som kan vara trötta och icke-optimalt starka finns också bäckenbotten, bäckenet och din generella kroppshållning som ska försöka hitta ”det nya normala”.

Höftsmärta efter kejsarsnitt

Är kejsarsnitt en extra faktor i utvecklandet av höftsmärta? Nej och ja. Kejsarsnitt utförs långt ifrån höftleder och höftmuskler, så det finns ingen direkt koppling alls. Däremot finns det en möjlig koppling vad gäller ärrvävnaden som bildas efter ett snitt. Om det skapas ärrvävnad och stramheter kring livmodern och de övriga lagren som sytts ihop efter ett kejsarsnitt kan rörligheten i bålen påverkas. Det kan kännas stramt och obekvämt att böja och vrida sig. Ibland kan irritationen som skapas kring ärrvävnad liksom fortplantas. Det innebär att ligamentet som går från höftbenskammen och ner mot pubisbenet, ligament inguinale, kan bli irriterat. Blir det irriterat kan också höftböjarmusklerna bli ömma, för de blir liksom lite klämda under det strama ligamentet.

Den lila texten märker ut ligament inguinale

Vad gör man åt det här?

Har det gått 12 veckor efter ett snitt är det bra att ”programmera om sig” så att den strama obehagliga känslan du kan få vid vissa rörelser inte längre säger dig ”ta det försiktigt” utan istället säger dig ”åh, vad bra, nu mjukar vi upp!”. Jag menar inte att du ska pressa dig till en massa saker som gör jätteont, men bara att du inte behöver ha alltför mycket respekt för något som stramar.

Massera ligamentet!

Jag kan inte riktigt förklara varför det här skulle funka, men för en del personer är det nästa magiskt: Rulla med en tennisboll eller tryck med fingrarna längs med ligamentet 5 minuter varje kväll. Känns det bra och gör nytta är det bra. Har det inte gett effekt på tre veckor, lägg ingen mer tid på det!

Jobba mer ärret!

Ärrmassage efter snitt

Snapping hip

Snapping hip-fenomenet är precis som det låter, ett problem kring höften som ger sig uttryck i ljudliga snäppanden vid benrörelser. Det är inte själva höftleden som knäpper till, utan det är mjukdelar som rör sig och knäpper till över andra benutskott. På utsidan av höften kan det vara det iliotibiala bandet som snäpper, och på framsidan/i ljumsken kan det vara höftböjarsenan.

Hos många finns ljud/känselfenomenet utan smärta, men hos vissa kommer snäppandet orsaka irritation, inflammation och smärta. Det finns också tillfällen när spännandet faktiskt kan härledas till skador inne i höftleden, så om du varit med om ett trauma mot höften kan det vara bra att gå ett varv med läkare också. Snapping hip är ett tillstånd som i de allra flesta fall också handlar om en missmatchning mellan muskelstyrka och belastning/användandet av muskeln.

Vad gör man åt snapping hip?

Det är vanligt att snapping hip förekommer tillsammans med en uttalad svaghet i gluteus medius. Rumpmusklerna generellt ser man ofta en nedsatt styrka i under och efter en graviditet. Ofta finns det också en uttalad stramhet i någon muskel och då kan det vara värt att jobba med stretchövningar för att få upp rörligheten. Effekten av stretchen upprätthålls bäst om du också jobbar med orsaken till stramheten, ofta finns det andra muskler du behöver stärka upp.

Du behöver ofta inte vara tok-specifik. Jobba med mage, rygg, rumpa och benmuskler så har du täckt in allt.  Du ska inte träna så att du får mer ont, utan förhålla dig under smärtgränsen. Att tänka som ett trafikljus är ofta hjälpsamt. Det beskriver jag mer här. Rehabperioden är ofta så lång som 6-12 månader. Om man inte lyckas bli av med smärtbesvären trots rehab kan man testa annan behandling hos läkare, med kortisoninjektioner eller i svåra fall även kirurgi.

Kejsarsnitt och snapping hip

Kan snapping hip bero på kejsarsnittet?

Njä. Det finns säkert någon möjlig koppling mellan snitt->ärrvävnad->stramheter->rörelsemönster->nedsatt muskelstyrka-> stramhet i muskler->utvecklande av snapping hip. Men mest troligt hör din snapping hip hip ihop med dig i det stora hela – graviditeten, relativ inakitivtet och svaghet, bukoperation, återhämtning och sedan belastning/aktivitet mer än kroppen tacksamt tar emot. Men någon direkt koppling mellan kejsarsnitt och snapping hip kan jag inte se att det finns.

Referenser

Understanding and Treating the Snapping Hip

Snapping Hip Syndrome

Ont i magen länge efter kejsarsnitt

En guide till varför man kan ha ont i magen länge efter kejsarsnitt

Jag upplever ofta att vi fysioterapeuter, som följer individer länge i rehabförlopp, har en annan syn på kejsarsnitt än många inom kvinnosjukvården. Ofta framhålls risker och komplikationer kring kejsarsnitt och man poängterar ofta att återhämtningen blir tuff. Min kliniska vardag fylls i regel av personer som har en tuff återhämtning efter vaginala förlossningar, och långt mycket färre som har komplikationer efter snitt. Det är klart, att så länge den akuta operations-läkningen pågår, är du eventuellt mer påverkad av snitt än av en vaginal förlossning. Men efter de första veckorna är de väldigt få som har bestående besvär. Men just idag tänkte jag dock göra en djupdykning i just det – om att ha ont i magen länge efter snitt.

Att ha ont i magen är normalt efter en förlossning, oavsett hur bebisen kom ut. Till en början handlar det ofta om eftervärkar och efter de första dygnen handlar det mer ofta om muskelsmärta.

Vad är länge?

Det är förväntat och normalt att ha smärtor kring sår/ärr och magen i sin helhet i åtminstone 6 månader, men det ska vara successivt avklingande. Du bör kunna se tillbaka och tänka ”den här månaden har jag mindre ont än förra månaden”. Har det gått mer än 4 månader efter kejsarsnittet och du ser att minskningen av smärta har avstannat bör du söka vård. Det är troligen rimligt att börja hos fysioterapeut.

Muskelsmärta

Det här är alltså den absolut vanligaste orsaken till smärta i magen och jag har skrivit om det vid flera tillfällen.

Vad händer med magmusklerna vid ett kejsarsnitt?

Muskelsmärta efter kejsarsnitt

Precis som andra muskulära smärtor och besvär kan även dessa smärtor bli långvariga, utan att det för den delen betyder att något är fel. Om smärtan blir värre då du lyfter huvudet när du ligger platt på ryggen (eller på andra sätt när du använder magmusklerna) kan du anta att smärtan sitter i musklerna.

Jag tänkte ta upp några av de mer ovanliga anledningarna till magsmärtor efter kejsarsnitt

Bråck

Vid ärr och andra försvagningar av vävnader kan bråck uppstå. Bråcket består av ett hål eller en öppning i hinnan om omger magmuskulaturen och där kan bukinnehåll pressas ut. Det bildar då en bula under huden.  Uppkomsten till bråck (alltså själva öppningen) kan vara medfödda defekter, något som uppstått under livet eller att en operation försvagat vävnaden så att ett bråck kan uppstå. Ärrbråck uppstår oftare hos överviktiga personer, hos individer som har diabetes eller genetisk påverkan på styrkan/hållfastheten i vävnaderna.

Symtomen är att det är något som buktar ut i eller vid ärret. Bråck kommer ofta med tiden, så detta kan vara ett symtom som kommer några månader efter kejsarsnittet. Bråck kan ge upphov till besvär från magen med illamående, förstoppning och kräkningar. Det är ungefär 2 av 1000 kejsarsnittade som får ärrbråck, men dessa siffror kommer också från en population där man kunde se att mittlinjeärr var mer förknippade med bråck än bikinisnitt. I Sverige använder man i princip enbart bikinisnitt.

Bråck behöver inte ge några besvär alls, och ger de inga besvär behöver man heller inte behandla dem. Behöver man behandla bråcket handlar det oftast om en operation.

Ärr-endometrios

Endometriosutveckling i kejsarsnittsärr är en annan ovanlig men ändå förekommande komplikation. Endometrios är när livmoderslemhinneliknande vävnad växer utanför livmodern, oftast i äggledare eller bukvägg. Ärr-endometrios är när det uppstår livmoderslemhinneliknande vävnad i ärret. Det finns också en liten risk att drabbas av ”vanlig” endometrios efter ett kejsarsnitt, även om man inte hade det innan graviditeten. Ärr-endometrios gör att ärret får sammanväxningar som kan påverka rörligheten i bålen. I studier har man sett att utveckling av ärr-endometrios kommer senare, med en symtomdebut något eller några år efter kejsarsnittet. Symtomen är smärta i ärret som går hand i hand med menstruationscykeln.

Förstoppning

Förstoppning är en vanlig orsak till smärta och obehag i magen. En del individer får förändringar i avföringsvanorna efter att de fått barn. Det kan handla både om yttre faktorer som mindre tid för sig själv men också om faktorer inifrån kroppen. Handlar förstoppningen om en bieffekt av smärtlindrande läkemedel efter kejsarsnittet och kanske också om fysisk inaktivitet så brukar det gå över med tiden. Men om förstoppningsproblematiken handlar om att inte få tillräckligt med ostörd tid på toaletten kan besvären finnas kvar så länge barnet är litet. Att ta hjälp av partner är viktigt för att komma till bukt med problemen innan de hunnit bli långvariga. Det finns också annan hjälp för förstoppning, du kan bland annat läsa: Förstoppning och tarmtömning

Nervsmärta

Mellan 1-3 % av alla snittade har permanent nervsmärta efter ett kejsarsnitt. Nervsmärta betyder inte att något gick fel vid kejsarsnittet. Det går inte att utföra ett kejsarsnitt utan att skada ytliga nerver i huden. Nerverna som förser huden med känsel går nära området där man snittar och nerverna kan få tryck, drag eller växa samman med ärrvävnaden. Om du har nervsmärta i magen tyder det på att nerverna inte är väldigt skadade, för med helt skadade nerver tappar man istället känseln. Det är också helt normalt att ha ett litet område med helt tappad känsel, även lång tid efter snittet.

Nervsmärta efter snitt känns ofta ytlig och runt ärrets kanter. Många beskriver smärtan som brännande. Ofta blir det en fel-tolkning i neverna så att lätt beröring (av händer, kläder eller något annat) ger en smärtsensation. Om du kan trycka eller smeka på området utan att det gör ont är det inte troligt att det är nerverna som orsakar besvären. Om du har besvärande nervsmärta som inte ger med sig ska du besöka en läkare. Ibland kan man testa nervblockade för smärtan och ibland funkar en period med vissa äldre sorters antidepressiva läkemedel bäst. Inte för att du är deprimerad utan för att de fungerar bra mot just nervsmärta.

Depression

Kopplingen mellan magsmärtor och depression kanske kan verka långsökt. Men så här: Om du har varit med om en omfattande bukoperation, utsatts för stress och haft en tuff återhämningstid efteråt och hamnar i en depression, då kan depressionen i sig agera som en smärtförstärkare. Jag menar alltså inte att depressionen gett dig ont i magen, men jag menar att depressionen kan göra smärtan värre och också förlänga tiden har du har smärta och besvär. Att få behandling för en pågående depression kan ibland vara effektivt mot smärta också.

Sammanväxningar

Sammanväxningar kan ibland bli ”slasktratten” som man diagnostiserar alla med smärtor i magen efter kejsarsnitt, och det är inte rätt. Men sammanväxningar kan ge upphov till smärta i magen ibland lång tid efter kejsarsnittet. Sammanväxningar är nyuppkomna vävnadsstråk mellan bukvägg och/eller organ och kan uppkomma efter operationer eller inflammationer. Det är generellt mycket vanligt med sammanväxningar efter bukoperationer, upp till 90-95 % får någon slags sammanväxningar i bukhålan. De flesta som har sammanväxningar (som ju är väldigt många) får inga som helst symtom.

Symtom uppstår när sammanväxningen sitter mellan organ eller vävnader som normalt inte sitter ihop och därför påverkar rörligheten där i kring. I vissa fall kan sammanväxningar påverka fertiliteten hos kvinnor. Magsmärtor eller inre bäckensmärta (så som smärta vid samlag eller vid tarmtömning) kan vara symtomen. Om man får mycket symtom av sammanväxningar kan man ta bort dessa kirurgiskt, men de återkommer ofta. Sammanväxningar från tidigare kejsarsnitt kan göra ont men är inte farliga för en pågående graviditet, även om det skulle vara då besvären uppstår. Sammanväxningarna kommer töjas med tillsammans med övriga vävnader och kan inte skada barnet eller gå sönder. Om du vet att du ska kejsarsnittas igen kan du be läkaren som ska förlösa dig att hålla utkik efter sammanväxningar och om möjligt ta bort dem.

Du kan läsa mer om sammanväxningar här.

Du kan läsa mer om stramande kejsarsnittsärr här.  

Behandling

Jag är fysioterapeut och nu kommer min vy på vad som kan funka som behandling för magsmärtor efter kejsarsnitt. Den främsta metoden för generell smärtbehandling vi har för många tillstånd är anpassad fysisk aktivitet. Om det är så att dina smärtor och besvär triggas av fysisk aktivitet kan du behöva ha en fysioterapeut till hjälp för att hitta rätt nivå, dosering och övningar. Det kan finnas andra smärtlindringsmetoder som kan hjälpa dig, boka en tid hos en fysioterapeut för individanpassade råd. Om ditt ärr är hårt, stramt och ger dig inskränkt rörlighet kan du också behöva få hjälp med hur du kan jobba med ärret så att det med tiden blir mjukare.

Ont i magen länge efter kejsarsnitt

Dela gärna med dig av dina egna erfarenheter och tankar om ämnet i kommentarsfältet!

Ett urval av referenser

Vad får man göra efter ett snitt?

Vad får man göra efter ett snitt? Via det här inlägget får du veta allt du behöver om träning, belastning och läkning efter ett kejsarsnitt.

Det här inlägget innehåller också tips och reklam om boken:

Vad får man göra efter ett kejsarsnitt?

Det här är så pass återkommande frågor här på Bakingbabies att jag tidigare skrivit en hel inläggserie om detta.

 1. Kejsarsnittsläkning
 2. När tål jag belastning igen efter ett kejsarsnitt?
 3. Skillnad på träning efter kejsarsnitt och vaginal förlossning?
 4. Bör jag ta hänsyn till min bäckenbotten även efter snitt?

Boken

Boken innehåller naturligtvis mycket mer än vad du hittar här på bloggen. Den innehåller också ett rehabprogram för de första månaderna efter kejsarsnittet. Här hittar du den.

En följdfråga

En fråga jag fått av en läsare som läst boken och vars svar inte finns i boken är följande:

När kan man ligga på mage och träna rygg efter snitt?

En fråga om restriktioner

Jag har snittats och funderar på restriktionerna efter kejsarsnitt. Vad händer om jag börjar lyfta, bära och träna innan de där 6-8 veckorna har gått? Jag har inte ont och känner mig väldigt pigg i kroppen!

Svaret hittar du här.

Vill du läsa ännu mer?

I kategorin som heter ”Kejsarfödslar” lägger jag alla inlägg på ömnet.

Kejsarsnittskola!

Jag och min kollega Emma har också gjort en webbföreläsning som kallas ”Kejsarsnittskolan”.

Missa inte webbföreläsningen Kejsarsnittskolan! Den enda förlossningsförberedande kursen för snitt jag känner till!

Skyddar kejsarsnitt mot inkontinens?

Skyddar kejsarsnitt mot inkontinens?

Kejsarsnitt eller vaginala förlossningar?

För gravida kvinnor som står inför att få ut sitt barn på ett eller annat sätt kan det verka som att vården alltid förespråkar vaginala förlossningar, så länge det inte föreligger någon mycket specifik komplikation. För många anställda inom vården kan det nog tvärt om verka som att många gravida kvinnor tar för lätt på kejsarsnittsalternativet, som att det generellt vore ett säkrare eller lättare alternativ. Det finns många olika aspekter på detta såklart, men som den bäckenbottennörd jag är tänker jag ta upp lite vad forskningen säger om de olika förlossningssätten utifrån risken att utveckla inkontinens.

Skiljer på ansträngnins och trängningsläckage

Det här inläggat handlar om ansträngningsinkontinens som sker vid ökat buktryck (hopp, hosa, lyft, nysning etc). Det sker oftast på grund av bristande stöd för urinrör och blåsa i muskler eller stödjevävnad. Trängningsinkontinens är läckage som sker vid en plötslig kissnödighet och kan orsakas av överaktiv blåsa, eller av andra störningar eller sjukdomar. Denna sorts läckage har alltså helt andra uppkomstmekanismer som det här inlägget inte tar upp.

Graviditeten i sig är en riskfaktor

Även om du enbart fått ett barn och blivit förlöst via kejsarsnitt kan du drabbas av ansträngningsinkontinens efter graviditeten. Detta på grund av att graviditeten i sig är en större riskfaktor än själva förlossningssättet. En del menar att enbart graviditeter är orsaken till mer än 50 procent av all ansträngningsinkontinens. Led du av inkontinens under graviditeten är risken stor att du också kommer lida av detta efteråt.

Skillnaderna

Det verkar som att för kvinnor som enbart förlöses via kejsarsnitt är risken att få inkontinens mindre än för dem som enbart förlöses vaginalt. Kvinnor som inte har varit gravida alls har naturligvis minst risk av alla. Planerade kejsarsnitt minskar risken mer än  vad akuta kejsarsnitt gör. Bara att ha varit i aktivt förlossningsarbete ger påverkan på bäckenbotten.

I en studie har man jämfört resultaten efter 1500 födslar: 778 kejsarfödslar, 565 spontant vaginala födslar och 185 födde genom instrumentell vaginal förlossning (med sugklocka/tång). Vid uppföljning efter nio år fann man att kvinnor som fött via kejsarsnitt hade ungefär hälften så stor risk att ha utvecklat ansträngningsinkontinens och överaktiv blåsa, jämfört med kvinnor som fött spontant vaginalt. Risken för framfall var 70 procent lägre i kejsarsnittsgruppen. Kvinnor som hade fött via en instrumentell förlossning hade dubbelt så stor risk att få framfall eller analinkontinens jämfört med dem som födde med snitt.

I en annan (svensk!) student när man jämfört urininkontinens 20 år efter förlossningen hos kvinnor som fött vaginalt jämfört med fött via snitt. Resultatet i den studien visade att över 40 procent av de som fött vaginalt hade urinläckage 20 år efter födseln, jämfört med 29 procent hos dem som fött med snitt. I denna studie har 6150 kvinnor ingått. Det är en stor riskökning om du föder vaginalt, men du är inte helt utan risk även om du föder via snitt.

Oavsett förlossningssätt verkar också

 • övervikt
 • fler barn än två och
 • hög ålder vid första förlossningen

öka risken för inkontinens på sikt.

Åldern är också en bov i dramat

Det verkar som att i slutänden är det också tyngdlagen, våra förhållandevis breda bäckenöppningar som och hormonerna som ökar risken för inkontinens. Innan klimakteriet verkar kvinnor som fött många barn har större besvär än kvinnor som fött få eller inga barn, men efter klimakteriet drabbas många oavsett förlossningssätt.

Kan kejsarsnitt minska risken för inkontinens?

Ja. Men bara att du varit gravid, är kvinna och så småningom åldras kan göra att du drabbas ändå, även om du föder via snitt.

Urinläckage och livskvalitet

Jag tror att det är jobbigt att drabbas av urinläckage när än i livet det händer. Jag tror inte att det känns ”mer okej” att drabbas bara för att man är äldre, exempelvis. Urinläckage påverkar livskvaliteten i stor utsträckning och oavsett när man drabbas finns ofta behandling att få! Du ska alltså inte behöva lida i många år innan du får vård, råd och behandling. Det här är inte ett inlägg som normaliserar förekomsten av urinläckage, hoppas ni förstår det.

Hur tänker du om detta?

Referenser:

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!

När kan man ligga på mage och träna rygg efter snitt?

När kan man ligga på mage och träna rygg efter snitt?

Läsarfråga

Den här frågan fick jag via instagram för ett tag sedan. Det är en väldigt intressant fråga, men också ganska beroende på vad för slags ryggträning vi pratar om.

När kan man ligga på mage?

Det verkar som att de flesta rekommenderar att vänta 4-6 veckor för att sova på mage efter en bukoperation. Jag tänker att det är en skillnad på att ligga på mage en kort stund och att sova på mage i flera timmar. Det mesta med kroppen brukar vara dos-beroende, och korta ”doser” av magliggande fungerar nog tidigare än vad det gör att ligga på mage flera timmar. Men å andra sidan – att vänta en månad  eller sex veckor med just  övningar som kräver magliggande tänker jag att inte är hela världen. Hellre det säkra före det osäkra. Och är du nysnittad är du troligen inte alls sugen på att ligga på magen.

När tål musklerna belastning?

Om du tänker dig att övningen du ska göra är magliggande rygglyft där du i och med övning också får en utsträckning av vävnaden på magen skulle jag nog hellre råd folk att vänta 6-8 veckor. Du vill inte råka lägga för mycket belastning på ärrvävnaden för tidigt.

Hur länge är jag svullen efter operationen?

Efter alla bukoperationer blir man svullen, och efter kejsarsnitt kan svullnaden ”maskeras” i den allmänna fluffigheten som kan råda i magregionen. Det kan ta 4-6 veckor innan svullnaden lägger sig efter en bukoperation, och vid tyngre ansträngning kan svullnaden komma åter kortvarigt under en lång period efteråt.

Kan jag ligga på ärret?

Ärr är ofta upphöjda och röda när de är förhållandevis nya och de brukar blekna och bli mindre efter 6-7 månader. De första 12 veckorna skulle jag säga att du inte ska göra saker som skapar ett direkt obehag i ärret och tolka obehaget som en varningssignal. När det gått 12 veckor kan du istället ”programmera om dig” och välja att tolka rimlig nivå på obehag i ärret som en god-ond känsla och där det istället är nyttigt att det töjs eller rörs litegrann.

Kan jag ligga på magen fast den känns bedövad?

När man skär genom huden kommer man skada ytliga och små nerver och resultatet kan bli en nedsatt känsel på magen. För många försvinner känselbortfallet efter ungefär ett halvår, men några kommer ha kvar fläckar med nedsatt eller ingen känsel. Det är ingen fara att ligga på magen ändå.

Vägledning till träning postpartum

Rekommendation om vidare läsning efter kejsarsnitt

Vill du ha min hjälp?

Om du fortfarande har funderingar om hur du ska våga träna efter kejsarsnitt vill jag tipsa om mina webbkurser för postpartumträning. Här finns allt du behöver veta!

Manuell placentalösning

Jag får ju ofta mejl och meddelanden från personer som upplevt en traumatisk förlossning och som antingen har frågor eller som bara behöver ventilera. En sak som läsare skrivit till mig om flera gånger nu är detta med manuell placentalösning, alltså när moderkakan inte lossnar av sig själv utan när barnmorskan drar ut den med händerna – eller när det är ännu mer komplicerat, och moderkakan blir löst under en operation.

Jag funderar över det där med placentan. Hur akut är det att den ska komma ut?

Läsarfråga

Jag blev sövd när de skulle ta ut min moderkaka som inte kom ut som den skulle. Jag hade snittats med första barnet och det visade sig att moderkakan satt fast i det gamla ärret i livmodern.

Läsare berättar

Efterbördsskedet

Tiden efter att barnet blivit fött och innan moderkakan är ute kallas ”efterbördsskedet”. Det kommer ofta som en överraskning när det jobbiga inte helt är över när bebisen väl är ute. Livmodern fortsätter att jobba på, och värkarna kan kännas hela vägen tills att moderkakan och fosterhinnarna är ute. Det här händer oftast inom första kvarten efter att barnet kommit ut. Om du som födande inte blöder en massa kan man ibland vänta ungefär en 30-60 minuter, men det är ändå hyfsat bråttom och angeläget om att få ut moderkakan.

Varför?

Moderkakan släpper från livmodern och kvar blir ett öppet sår. När livmodern drar ihop sig triggar det att blodkärlen i sin tur dras ihop, detta stoppar upp blödningen. Om moderkakan inte lossnar av sig själv krävs att personal hjälper den på traven. Man kan testa flera olika metoder så som massage av livmodern och lägesändringar. Amning kan också frigöra hormoner som gör att livmodern drar ihop sig och hjälper moderkakan att lossna och komma ut. Du som födande kan också få krysta igen medan barnmorskan försiktigt drar lite i navelsträngen. Om moderkakan fortfarande inte lossnar kan den behöva lösas på operation, man går då in med handen samma väg som bebisen nyss kom ut och frigör moderkakan med handen.

Vad är risken med att inte få ut moderkakan?

Risken är att du får en omfattande blödning. Det blir då mycket bråttom då det kan gå väldigt snabbt att förlora mycket blod. Det händer ju (framförallt i andra länder med sämre tillgång till förlossningsvård) att kvinnor dör i samband med förlossningen och omfattande blödningar är en av de vanliga orsakerna. Blodflödet till moderkakan är ca 6-7 dl i minuten i slutet av graviditeten, och om moderkakan inte lossnar och livmodern börjar dra ihop sig kan kvinnan förlora stora mängder blod.

Min gissning är att en del av de historier som når mig som handlar om omild behandling under det att en barnmorska försöker få ut en moderkaka som inte gärna vill lossna, är att det handlar till stor del om stress och kanske panik. Det är inte ett försvar för dåligt bemötande och övergreppsliknande behandlingar, men det kan vara en förklaring. Eventuellt är det svårt att vara konstruktiv om man tror att patienten svävar i livsfara och man är dåligt förberedd på detta.

Det extra komplicerade

Hos några procent är inte moderkakan bara svårt att få att lossna, utan den har på riktigt vuxit fast i livmoderväggen. Risken för detta är större om man tidigare har genomgått kejsarsnitt eller har annan ärrvävnad i livmodern. Då kan inte livmodern lossna av sig själv. Det finns ett ännu mer komplicerat tillstånd där moderkakan vuxit igenom livmodern och fastnat också ute i buken. I dessa fall är det inte alltid möjligt att få loss moderkakan utan att ta bort hela livmodern. Detta är en anledningarna till att man kollar på moderkakans placering under ultraljudet.

Traumaupplevelse

Att moderkakan inte lossnar lätt, att det uppstår en blödning eller att de behöver ta till med olika mer eller mindre omilda metoder för att få ut moderkakan kan vara delar av ett mycket traumatiskt skeende för alla inblandade. Jag har all förståelse för att den födande och anhörige kan uppleva det som en stund av verklig kris och panik. Jag tror också att vårdpersonalen som är där också blir drabbade av det möjligt livshotande i situationen. Enligt vad jag hört så tar en del i paniken till problemlösningsmetoder som inte är evidensbaserade och glömmer på kuppen bort den födande kvinnans rätt till information och delaktighet.

Min reflektion är detta:

 • Är du drabbad av något som inte upplevdes okej, ta kontakt med sjukhuset du födde. Du kan behöva få framföra klagomål men också få en eventuell förklaring till varför man gjorde som man gjorde.
 • Du behöver också få en genomgång av vad som hände rent fysiologiskt. Vad utlöste det hela och finns det risk att det händer igen?

Referenser:

Läsning om att förstå sin journal

Muskelsmärtor efter kejsarsnitt

Reklam: I boken Kejsarfödsel tas detta och många andra besläktade ämnen upp. Muskelsmärtor efter kejsarsnitt beror inte på att musklerna är skadade, utan det kan finnas andra orsaker.

Det är en vanlig missuppfattning att man skär i, eller på annat sätt skadar magmusklerna vid kejsarsnitt. Så är inte fallet. Även under den varsamma delningen som sker under kejsarfödsel kan det dock hända att det uppstår störningar i både nerv- och blodtillförsel till raka bukmuskeln. Eftersom denna hålls isär med hakar kan trycket och draget i området orsaka en liten blödning. Dessa mindre skador eller sträckningar i muskelvävnaden kan göra att det känns obehagligt att använda sig av magmusklerna en tid efter operationen. Det är dock viktigt att veta att ingenting är skuret eller trasigt och att komma igång och stå och gå och röra sig lite mjukt enbart bidrar gott till läkningen.

Hur behandlas eventuell muskelsmärta efter kejsarfödsel?

Relativ vila och blodcirkulation är lösningen. Relativ vila innebär att det är positivt och bra att du är uppe och rör dig men samtidigt är det också viktigt att du vilar och återhämtar dig mycket. Lyssna på kroppen och känn efter vad den behöver. Blodcirkulation kommer hjälpa kroppen att reparera sig, och du kan därför börja med små övningar som ökar cirkulationen. Tips på övningar finns att hitta här på bloggen eller i boken.

Källan till muskelsmärta

Hormonella förändringar, sömnbrist och stress är också kända orsaker till att förstärka en befintlig smärtupplevelse. Långvarig muskelsmärta handlar ofta om att musklerna reagerar med en ”onödigt” kraftig anspänning på någon form av stimuli, det kan vara smärta, oro eller stress.  Du kan med fördel ta kontakt med en fysioterapeut för att få råd om hur du ska hantera din mage efter ett kejsarsnitt ifall det är något som oroar dig.

Långvariga besvär?

Det är inte särskilt vanligt att få långvariga smärtbesvär efter kejsarsnitt. I de fall det händer burkar det vara smärtpunkter i musklerna som orsakar besvären, ungefär som de punkter du kan få kring spänd muskler i axlar och nacke. Behandling för detta kan vara smärtlindring via TENS och stöd vid fysisk träning. Även om musklerna smärtar mår de bra av träning och ökat blodflöde.

Muskelsmärtor efter kejsarsnitt

Muskelsmärtor efter kejsarsnitt tar du hand om på bästa sätt genom att vila, röra dig ofta men lite och ta smärtlindring vid behov. Allt efterdom du får mindre ont och känner dig mer rörlig kan du öka på aktivitetsnivån. Värmekudde eller kyla kan ibland minska smärtorna också.

Om du har ovanligt och orimligt ont – tveka inte att söka vård! Det finns berättelser om när man misstagit blindtarmsinflammation som ”vanlig smärta efter snitt” och det är ju naturligtvis inte okej.

Läs mer på bakingbabies:

Ska du genomgå ett kejsarsnitt?

Missa inte webbföreläsningen Kejsarsnittskolan! Den enda förlossningsförberedande kursen för snitt jag känner till!

 
Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.