Kategori: Amning

Kategorin amning

Under denna kategori kan du hitta inlägg om hormoner, amningsrådgivning, partnerns roll samt de inlägg som handlar om vår personliga erfarenhet av amning och pumpning. Vissa inlägg är mer fysioterapeutiskt inriktade och handlar om påverkan på kroppen – om ergonomi och belastningssmärta.

Under de senare inläggen finns vetenskapliga referenshänvisningar, men de mer personliga erfarenheterna är ju just personliga. Under hösten 2016 gick Mia en högskolekurs i ämnet och därför har inläggen så tydligt olika karaktär.

Om du är nybliven mamma och har frågor och funderingar om kroppen finns också mycket mer att läsa under kategorin ”Postpartumträning” och ”Förlossning och kejsarsnitt”.

Här finns råd och tips, men inga exakta rätt och fel. Välkommen att läsa, ställa frågor och diskutera med oss!

Hur du påverkas av låga östrogennivåer under amning

Östrogenniåver och amning

Kroppens hormonsystem är oerhört komplext, och det finns oändliga aspekter att se på amning utifrån. Jag har tidigare skrivit ett helt inlägg om oxytocin och ett inlägg som mer fokuserar på prolaktin och amning som preventivmetod.

Hur fungerar östrogen?

Östrogen är egentligen en grupp av tre olika hormon, och under en graviditet har du ungefär hundra gånger högre niåver av dessa än normalt. Normalt producerar äggstockarna östrogen, men under en graviditet sker produktionen primärt i moderkakan. Östrogen ser till att moderkakan fungerar bra och att bebisen utvecklas som den ska, men det kan också bidra till huvudvärk och ökade flytningar.

Det är också en viktig komponent i den kvinnliga reproduktionen och förser vaginas väggar med stuns och tjocklek samt lubrikation. Östrogen påverkar även sexuell lust. Östrogen är viktigt för bentätheten, och sänkningen av östrogennivåerna under amning minskar kvinnans bentäthet, men detta återhämtar sig sedan. Efter klimakterier då östrogenniåverna är kroniskt sänkta har kvinnor en ökad risk för benskörhet och benbrott.

Amning påverkar östrogennivåerna

Graviditeter innebär en stor hormonomställning i kroppen, och strax efter att barnet blivit förlöst minskar nivåerna av östrogen och progesteron kraftigt. Detta ger utrymme för prolaktin – hormonet som är ansvarigt för mjölkproduktionen – att istället få stå i centrum. Under amningsperioden håller kroppen sedan prolaktinniåverna höga. Detta gör att ägglossning inte sker, och att östrogennivåerna hålls fortsatt låga.

Hur du märker av detta:

 1. Du har ingen mens. Att barnet suger på bröstet frisätter andra hormon som bidrar till att hålla ägglossning och menstruation borta. Om menstruationen är tillbaks så är detta tecken på att ägglossningen nyss varit, och detta är ett kvitto på att östrogennivåerna inte längre är sänkta.
 2. Sexlusten kan bli påverkad. Vissa studier har visat att föräldrar som ger sina barn ersättning återgår till sex tidigare än de som ammar, men orsaken är inte helt fastställd. Man tror att låga östrogennivåer har en del i detta.  Livsomställningen och sömnbrist kan ju påverka i minst lika stor omfattning, men detta drabbar ju ofta ammande och flaskmatande föräldrar i lika stor utsträckning.
 3. Vagina är torrare än vanligt. Östrogen bidrar normalt sett till att vagina är fuktig. Bristen på östrogen gör att slemhinnorna känns torra, och penetrerande sex kan vara obekvämt. Detta kan påverka upplevelsen och möjligheten till penetrerande sex. Om inte glidmedel räcker till kan du prata med din barnmorska. Hon kan rekommendera lokalbehandling i form av östrogenkräm.
 4. Östrogenbristen kan också ge en lokal torrhet i urinröret, vilket gör att det har svårare att sluta tätt. Detta kan göra att vissa kvinnor upplever att besvär med urinläckage upphör eller minskar när de slutar amma.

När du slutar amma återställs östrogenniåverna

Mens, ägglossning och slidans normala fuktighet kommer återvända, sexlusten kan återhämtas (även om tröttheten inte försvinner i samma trollslag). Du kan uppleva att urinläckage minskar något. De låga östrogenniåverna under amning gör också att kroppens kollagenproduktion inte är fullt så bra som vanligt. Vaginas väggar frå en skjuts i återhämtningen när östrogennivåerna kommer tillbaks till det normala. Allt detta sammantaget gör att många vårdgivare ber dig med besvär från vagina/bäckenbotten att avvakta menstruationens återkomst innan du fullt ut utvärderar ”hur slutresulatet blev” efter förlossningen. Om du slutar amma tidigt kommer kroppens egen återhämtning som bara kräver tid också fortgå. Summan av detta blir det något vaga rådet att vänta ett år efter förlossningen innan du drar för stora växlar på de besvär du upplever. Detta är dock en sanning med modifikation, för har du besvär har du också rätt att få en bra bedömning, råd och stöd.

Referens:

Hormonal Influence on the Neuromusculoskeletal System in Pregnancy

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!

Är amning en kvinnlig rättighet?

Det här är ett repostat inlägg från 2016. Författaren till avhandlingen jag nämner bidrog till vår forskarkalender bara för någon månad sedan. Men jag ville ändå lyfta detta inlägg igen, för det är faktiskt så ”drop mic”-bra och typ de vettigaste feministiska slutsatserna kring amning jag någonsin läst.

Är amning en kvinnlig rättighet? 

När jag läste kursen om amning under hösten 2016 hade vi en suuuperspännande avhandling som kurslitteratur. Speciellt för er som kanske ammar eller som har mycket funderingar om amning och moderskap, den är verkligen läsvärd!

Avhandlingen heter ” Amning och Existens – Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning”

och ni hittar den här. Jag vill alltså vara tydlig, det här är typ ett referat. Här nedan kommer en massa jättspännande och intellektuella tankar som inte är mina egna. Men vi kan väl diskutera dem? Jag har återgått till den nu under min egen amningsperiod.

Ett möte mellan kroppar

wpid-photogrid_1400866865327.jpg

En nykläckt Wilfred vid bröstet

Amning handlar för mammans del både om att förstå och möta barnets behov, och sina egna behov. Precis i början upplevs amning som en kroppslig prestation och kroppen som en bröstmjölkproducent. Om amningen inte fungerar utan problem kan kvinnan får en tveksamhet gällande den egna kroppens förmåga att producera mjölk.

Problem med amningen under den första tiden kan göra att mammans självbild som just mamma får sig en törn. I avhandlingen beskrivs en känsla av att misslyckas i moderskapet. Kvinnan kan också känna att behoven krockar. Hon upplever amningen som svår, barnet behöver få mat. Dessutom kan det tillkomma upplevelser av att ha krav på sig från andra vad gäller att ”prestera” amning. En reaktion på detta kan bli att det uppstår gränser för mammans gemenskap till, och närhet med barnet. I Lisa Palmers text beskrivs det som en desperat kamp att bli fri från svårigheterna och istället hitta stillhet och harmoni i livet.

Kvinnor som får trubbel med amningen till en början kan uppleva sig invaderade av barnets behov och krav. Mamman befinner sig i en sårbar situation när amningen inleds, och mamman är också beroende av ett bra samspel med barnet för att amningen ska fungera. På samma vis är också mamman beroende av sitt sammanhang och stöd från omgivningen. När amningen upples svår kan det trigga igång en krisreaktion som försvårar moderskapet. Amningsupplevelsen kan kopplas samman med kvinnans identitet som mamma. Den existentiella dimensionen av moderskap och amning ställs på sin spets när amningen upplevs som svår.

Amningstrubbel

När amningen orsakar smärta kan den skapa en rädsla för amningen hos kvinnan, en smärta och rädsla som gör att kvinnan ej heller kan uppleva närheten med barnet under själva amningen. Amningen byts från att vara den förväntade ömsesidiga relationen till en prestation där känslan av att vara en maskin som skall producera mjölk dominerar. Istället för att förena mamma och barn i en nära relation blir amning en barriär som förhindrar den förväntade känslan av glädjefylld närhet. Rädslan för amningen finns ständigt närvarande och etsar sig fast.

”Det finns en strävan efter att amningen skall fungera på ett sätt som gör att kvinnan känner sig som en bra och duglig mamma. Finns det då en risk att kvinnor som upplever att amningen fungerar väl känner moderskap och att kvinnor som har det svårt med amningen inte gör det? Svaret på den frågan är, utifrån kvinnans perspektiv i den här avhandlingen, ja. Det tycks alltså vara så att det är kvinnans upplevelse av amning som har betydelse, inte enbart det faktum att hon verkligen ammar eller inte, som avgör hur moderskapet upplevs.”

Amning måste ibland avslutas för att kvinnan upplever den alltför otrygg och påfrestande. I annat fall kan det få negativa konsekvenser för mammans upplevelse av sin relation med barnet. Sårbarheten hos mamman kan också tvärtemot detta göra att hon istället tvingar sig själv att fortsätta amma trots att det försvårar relationen till barnet. Detta faktum försvårar moderskapet.

Barnet och vårdgivarna

Dessutom tas barnets perspektiv upp i denna avhandling. Eftersom mamman upplever amningen som svår och utan ömsesidighet är innebörden för barnet troligen också kantad av svårigheter. En obehaglig amningssituation kan etsa sig fast i barnets kropp och eventuellt medföra en obehagskänsla även nästa amning och tvärtom.

Något som beskrivs tydligt  är hur fel det kan bli när en vårdgivare ger amningsråd, och tar på kvinnans bröst och ger handgriplig amningshjälp. Detta beskrivs som både kränkande och obehagligt. Använder en vårdare dessutom handgriplig amningshjälp mot barnet, som exempelvis att det skrikande barnet pressas hårt mot moderns bröst och hålls fast mot bröstet, kan det troligen försvåra barnets erfarande av amning.

Amning som en kvinnlig rättighet

Det som jag bär med mig allra tydligast från läsningen av avhandlingen är detta:

”Amning som en kvinnlig rättighet innebär då rätt att amma, rätt att sluta amma om så önskas, rätt att erhålla ett vårdande som gör det möjligt att utöva sin rättighet och framförallt rätt till vårdande som är utformat så att patientperspektivet bejakas.”

Inledande amning har alltså potential att stärka kvinnans existens som mamma och subjekt men det finns också en risk att kvinnan istället försvagas och övergår att uppfatta sig själv, eller uppfattas av andra, som ett dåligt objekt och en dålig mamma. Kvinnors amningsbeslut kan också förstås i ljuset av detta. Amningsbeslutet blir en konsekvens av den situation kvinnan befinner sig. I den existentiella kris som uppstår tvingas kvinnan till en vändpunkt där ett beslut om amningens fortsättning eller avslut måste fattas.

Kvinnors upplevelse av amning bör uppmärksammas och erkännas som ett existentiellt fenomen beroende av både biologi och kultur.

”Det är dags att se bortom statistik kring amning och rikta blickarna mot kvinnans existens, amning-som-levd och amningens påverkan på moderskapet för att förstå kvinnors amningsbeslut – ett kvinnoperspektiv på amning.”

Jag går igång på det här!

Det är något i den här som får mig att bli liksom feministiskt glad och peppad. Äntligen kan jag känna att jag har ett välgrundat feministiskt ställningstagande kring amning. ”Amning som en kvinnlig rättighet innebär rätt att amma, rätt att sluta amma om så önskas, rätt att erhålla ett vårdande som gör det möjligt att utöva sin rättighet och framförallt rätt till vårdande som är utformat så att patientperspektivet bejakas.”

Jag tycker att det här är sååå bra!

Hur tänker du?

LCHF under graviditet och amning

LCHF under graviditet och amning

Jag har under hösten gått en kurs vid Umeå universitet som heter ”Kost vid graviditet och amning” och i denna kurs var en av uppgifterna att läsa på om just forskningsläget kring LCHF och graviditet och amning. Jag har alltså gjort ”bara” detta, alltså läst på. Jag har exakt inga erfarenheter av LCHF och är ingen förespråkare för dieter överlag. Bara så att du, om du hittat hit via google, vet något om mig som skriver.

Diet under amning

Att gå på någon specifik diet för att stimulera viktnedgång efter graviditet och under amning kan påverka mjölkproduktionen till det sämre, förhöja fettnivåerna i plasma, förlänga ketos och skapa brister vad gäller vitaminter, mineraler och fibrer. Det finns mycket få studier kring just ämnet LCHF och amning. I en av de få som gjorts där man jämfört en hög-fett-diet med en hög-kolhydratdiet fann man att bröstmjölkens fettnivåer ökade vid den höga-fett dieten samt att mammans totala energiåtgång blev något större, vilket skapade en större negativ energibalans. Dock kunde man inte dra slutsetsen att hög-fett dieteten skulleöka viktnedgången mer än vad hög-kolhydratdieteten gjorde (1).

Behov av energi under graviditet och amning

I tabellen från livsmedelsverket (2) nedan ser vi genomsnittliga energibehov för kvinnor i olika åldrar och för olika aktivitetsnivåer. Det går inte att säga exakt hur mycket extra energi en gravid kvinna behöver. Enligt de senaste beräkningarna är energibehovet ca 70- 120 kcal i första trimestern, 310-350 kcal i andra trimestern och 500-570 i tredje trimestern. Kunskapen om energibehovet i de olika trimestrarna är dock bristfällig och mer forskning behövs inom det här området. Man kan dock säga att energibehovet är ganska litet i början och större därefter (3). Under amning går uppgifterna om ökningen av energibehovet något isär från olika källor. Livmedelsverket menar på att det kan handla om 700 kcal (3) medan andra studier verkar mena att behovet kan ligga på ca 330 kcal de första sex månaderna och ca 400 kcal därefter (1).

Kolhydratsbehov under graviditet

Det finns inga tydliga riktlinjer för individuella behov av olika näringsämnen under graviditet. Det vi vet är att höga nivåer av ketoner under fostertiden kan påverka barnets psykomotoriska och neurologiska utveckling både innanför och utanför magen. Från andra, generella, studier om LCHF finns viss evidens det höga proteinintaget kan påverka bentätheten hos individen. Eftersom gravida och ammande kvinnor redan är utsatta för en ökad risk för benhälsan framöver kan detta vara en faktor att ta med i beräkningen också (6). Hos möss, som generellt anses vara goda forskningsdjur pga likheter med människan, har man sett att hos gravida med en ketonisk diet kan fostrets organutveckling hämmas (7) . Man har inte forskat på samma sak hos människa.

Kolhydratsbehov under amning

Under amning kommer kroppen framställa kolhydrater och sockerarter för att skapa bröstmjölk. Högfettsdieter som har kraftiga restriktioner på kolhydratsintaget hamnar ofta på ett kolhydratsintag på mellan 60-20 gram kolhydrater per dag (4). Så låga intag av kolhydrater kommer ge upphov till höga ketonnivåer. Ketoner passerar över i bröstmjölk och tas upp av spädbarnet. Vi känner idag inte till om detta kommer påverka barnets utveckling på något sätt. Det saknas således forskning för att ge riktigt vetenskapligt grundande råd om huruvida de strikta lågkolhydratsdieterna kommer påverka det ammade barnet. De rådande amerikanska rekommendationerna är att gravida och ammande kvinnor behöver mellan 175-200 g kolhydrater per dag (6). Det saknas svenska motsvarande råd.

Viktnedgång med LCHF

Det finns alltså studier som indikerar att viktnedgången vid amning skulle kunna bli större om den ammande kvinnan går på en högfettsdiet jämfört med en högkolhydratsdiet. Detta utan att påverka bröstmjölken något negativt (1) .

Lågkolhydratkost och viktnedgång

Viktnedgång under lågkolhydratskost sker till följd av en rad olika faktorer. Den första viktnedgången handlar primärt om nedgång i vätska till följd av en ökning av ketonkoncentrationer (4) . När kolhydratintaget är starkt begränsat kommer kroppen använda fettsyror och aminosyror som primär energikälla, och en nedbrytningsprodukt av detta blir ketoner. Under normala förhållanden är halten av ketoner i blodet låg, men under dessa processer skapas istället höga halter av ketoner. svälttillstånd används dessa som bränsle.

Viktnedgång under amning.

Det kan vara viktigt att inte gå ner snabbare i vikt än 0,5 kg i veckan för att hålla uppe både mjölkkvaliteten och mjölkkvaniteten (3) . Rekommendationen är att inte ligga lägre än 1800 kcal per dygn. Dessa kilokalorier brukar fördelas över 45-65% kolhydrater, 10-35 % protein och 25-35 % fett (4). Innehållet i bröstmjölken kommer avgöras av det mamman äter. Många strikta låg-kolhydrat/hög-fettdieter omfattar inte kalorirestriktioner men hamnar i praktiken lågt på det totala enerigintaget. Om det blir så pass lågt som 1500 kcal per dygn kan bröstmjölken komma att försämras, och på så sätt riskeras barnets tillväxt (4). Det är viktigt att, oavsett kosthållning, se till att intaget av vitaminter, mineraler och fibrer är tillräckligt högt för att räcka till för mammans och barnets välmående.

Ett svenskt fall av svår ketoacidos

Det finns en svensk fallstudie av en nyförlöst kvinna som drabbats av svår ketoacidos under amning (7). Detta är ett akut tillstånd som i vanliga fall mest förknippas med urspårad diabetes mellitus eller alkoholism. Personer som äter lågkohydratokost utvecklas i regel ketos, men att ketosen övergår i ketoacetos (=förgiftning) är ovanligt och kräver i regel också vätskebrist. Kvinnan i fallstudien hade haft en infektion och haft nedsatt matlust och ork, utöver att hennes normala kolhydratintag låg på ca 50 g per dag. Genom infektionen som drabbade kvinnan samt på grund av det ökade energibehovet till följd amningen drabbades kvinnan av en allvarlig ketoacidos. Ketoacidos är ett livshotande tillstånd. Även om det i detta fall kanske var ”the perfect storm” av omständigheter som ledde till det akuta insjuknandet så kan detta vara något att ta varning av. En diet som ger så pass små marginaler så att en vanlig infektion i förlängningen kan leda till livshotande sjukdom är kanske inte att föredra för en småbarnsförälder.

Min slutsats:

Det finns djurstudier som tyder på att det är skadligt för fostret med höga ketonnivåer, och även om dessa möjligen inte är helt hundraprocentigt överförbara till människa så bedömer jag det som dumt att liksom ”chansa” med en diet som eventuellt kan påverka fostrets neurologiska utveckling. Under amning kan LCHF fungera något bättre – man kan i alla fall inte hitta stöd för att ketonerna på samma sätt är negativa för det ammande barnet. För mammans viktnedgång kan dieten vara helt okej. Det som däremot kan blir svårare är för den ammande kvinnan att få i sig allt hon själv och barnet behöver via denna diet. Det totala kan bli energiintaget bli för lågt, och intaget av födoämnen som ger viktiga vitaminer, mineraler samt fullkorn kan bli för lågt.

Råd för dig som vill hålla kolhydratintaget nere under amningsperioden:

 • Du behöver ha koll att du på det stora hela får i dig minst 1800 kcal per dygn.
 • Du bör inte gå ner mer än 0,5 kg i veckan
 • Du behöver få i dig frukt, grönsaker och fullkornsprodukter för att kunna dela med dig av viktiga näringsämnen till barnet. Det är därför inte lämpligt att äta en strikt lågkohydratkost under graviditet och amning.
 • Vänta gärna tills barnet nått 6 månader och har börjat äta annan föda än bröstmjölk innan du börjar med en diet.

Referenser:

 1. Effect of dietary macronutrient composition under moderate hypocaloric intake on maternal adaptation during lactation.
 2. Energi, kalorier. Stockholm: Livsmedelsverket; https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/energi-kalorier
 3. Energi och vikt vid graviditet och amning. Uppsala: Livsmedelsverket; 2008. 25- 2008
 4. Use of Low-Carbohydrate Diets During Lactation: Implications for Mothers and Infants.
 5. Pregnancy Ketonemia and Development of the Fetal Central Nervous System.
 6. Weighing the Risks: The Use of Low-Carbohydrate Diets During Lactation.
 7. Svår ketoacidos hos ammande kvinna med lågt energi- och kolhydratintag.
 8. Effects of a ketogenic diet during pregnancy on embryonic growth in the mouse.

Forskarkalendern: Amning

Gästblogginlägg av Lina Palmér

Hej jag heter Lina Palmér. Jag är barnmorska och lektor i vårdvetenskap vid i Högskolan i Borås.

Jag forskar om amning, främst om amningssvårigheter utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det betyder att forskningen riktas mot kvinnors erfarenheter och uppleveler av att amma och den vård som erhålls i syfte att stärka kvinnors hälsa och välbefinnande samt att lindra lidande.

Alla har vi på ett eller annat sätt kommit i kontakt med bröst och amning. För att vi blivit ammade som små eller att vi själva ammat ett barn. Några har ammat några dagar medan andra har ammat i flera år. Runt om i världen påbörjar kvinnor och barn amning varje sekund. För många av dessa är amning livsviktigt i den mening att det är avgörande för hur livet kommer bli, både hälsomässigt men också meningsmässigt.

Amning upplevs på olika sätt av olika kvinnor.

Så här kan det upplevas:

”Jag känner mig så otillräcklig …. Jag trodde att det inte skulle vara några problem att amma. Jag hade ju den föreställningen att alla kvinnor kan amma och ska amma och så funkar det inte för MIG. Jag undrar vad JAG gör för fel eller vad det är för fel på MIG och MIN kropp …. varför kan inte jag när alla andra kan … Hur ska det bli för oss, mig och mitt barn……..jag känner både ilska och glädje och känslorna svämmar ibland över och känns övermäktiga att hantera. Det var så här det inte fick bli…..”

Det kan också upplevas så här:

”Det är underbart, tycker jag, som att vi två är ett, eller så. Det är lycka tycker jag. Hela situationen är lycka. Jag tycker amningen är mysig. Det är närheten och den lilla nakna kroppen mot min kropp… Amning är så himla mycket liv …….det väcker så mycket tankar om livet”

När amning diskuteras i samhället görs det ofta med fokus på näringsmässiga aspekter, för att förebygga sjukdom hos mamma eller barn eller som något som kan förbättra barnets intelligens. Amning studeras mestadels som en biologisk företeelse.

Ett annat fokus är den offentliga amningens vara eller icke-vara. Här ser vi att amning också kan förstås som en kulturell företeelse.

Det är förmodligen i relation till debatten om offentlig amning som människor i allmänhet har flest åsikter. Det kan handla om hur och var kvinnor ska amma eller inte amma. Hur ofta, hur länge, hur mycket av kroppen som ska få lov att synas. Det blir genast en glödhet fråga med två läger. För eller emot offentlig amning.

Varför blir amning så lätt en glödhet fråga? Varför väcker amning så mycket känslor?

Ni kan själva fundera över vad ni tänker när ni ser en kvinnas bröst – förmodligen tänker ni mat eller sex.

Jag tar i detta inlägg en kvinnas bröst som exempel på en symbol över den dikotomisering av kvinnan som finns i samhället.

En av anledningarna till att amning blir en glödhet fråga är just den dikotomisering av kvinnan som förföljer oss sedan lång tid tillbaka i historien. Tänk på myten om jungfru Maria.

Dikotomisering – vad är det?

Dikotomisering betyder att kvinnan i vår västerländska kultur framställs som ett objekt; som antingen madonnan eller horan; som till för enbart barnet eller till för enbart mannen. Det vill säga till för någon annan än sig själv. Brösten är antingen till för att producera mat till barnet eller för att sexuellt behaga mannen. Den glorifierande och sexualiserande bilden av kvinnan är objektifierande vilket får konskevenser för kvinnors liv och amning.

Vad är det som är speciellt med min forskning?

Jag studerar amning utifrån kvinnors perspektiv med utgångspunkt i ämnet vårdvetenskap. Min forskning tar sitt vetenskapsteoretiska avstamp i en livsvärldsteoretisk ansats med kvinnors amningsberättelser som grund.  Jag använder fenomenologisk och hermeneutisk metod.

Jag ställer frågor som: Vad innebär amning för kvinnor? Vad betyder det för kvinnor när det är svårt att amma?  Amningsrädsla – finns det och vad innebär det? Och hur kan existensfilosofisk och feministisk teori hjälpa mig att förstå amningens existentiella dimensioner?

Min forskning visar att amning är ett komplext fenomen som är mer än enbart en biologisk anpassning eller en kulturell företeelse. Amning berör och väcker existentiella aspekter av att vara kvinna och mamma, både när den är välfungerande och svår.  Min forskning lyfter fram amning som en existentiell företeelse som har betydelse för moderskapet. Amning är alltså något som har betydelse och bär på mening för kvinnan själv.

Amning kan innebära:

 • en existentiell utmaning
 • en existentiell vilsenhet

Amningssvårigheter kan väcka en existentiell sårbarhet hos kvinnan som gör henne utsatt i sin relation till barnet, sig själv och till andra människor i omgivningen. Amningssvårigheter kan innebära en existentiell kris i moderskapet och det krävs en existentiell trygghet i amningsrelationen för att ta sig förbi amningssvårigheter.

För att återknyta till citatet som gavs i inledningen så visar citaten två kvinnors upplevelser av amning som tydligt ger exempel på amning som existentiell företeelse, tankar om livet, relationen med barnet, utmaning, vilsenhet och kris.

Ni har säkert hört talas om förlossningsrädsla, eller hur?

Men amningsrädsla är troligen något okänt för er.

Min forskning visar att Amningsrädsla är en risk vid amningssvårigheter men också en konsekvens av amningssvårigheter. Detta är viktigt att förstå för att utveckla vården av kvinnor som vill amma.

Vi kan inte lämna kvinnor ensamma när amning ska inledas – det krävs ett vårdande som beaktar amning som något som har betydelse för kvinnors liv, både nu och i framtiden.

I amningsrelationen finns en sårbarhet och ett ömsesidigt beroende som har en kraftfull existentiell potential för mamman och barnet. Brösten och amningen är alltså till för kvinnan själv och kan inte enbart reduceras till mat för barnet eller som sexuellt behag för mannen.

Ord som naturligt, enkelt, förgivettaget och något alla kan utan att behöva träna ställer till problem för både kvinnor som vill amma men också för vårdpersonal.

Feministiska och existentfilosofiska glasögon

Med feministiska och existentfilosofiska glasögon belyser jag hur kvinnor som vill amma är utsatta för amningsförtryck som innebär att kvinnor lämnas ensamma att klara amning, att vårdare saknar kunskap om amning samt att det ges otillräcklig och bristfällig vård som handgriplig amningshjälp, motsägelsefulla och dåliga råd, fokus enbart på mjölkproduktion och barnets vikt. Amning framställs ofta som en kvinnas skyldighet gentemot sitt barn men amning bör förstås som en kvinnas rättighet i stället för skyldighet.

För att möjliggöra detta måste vi:

 • skifta fokus från amning som enbart den individuella kvinnans ansvar
 • se det kulturella sammanhanget som ansvariga för kvinnors möjlighet att amma
 • skrifta fokus från en biologisk och ekonomiskt driven vård till ett vårdande som tar sin utgångspunkt i kvinnors perspektiv på amning – amningsberättelsen som etisk kompass i vårdandet.

Det är dags att se bortom statistik och biologiska data kring amning och rikta blickarna mot kvinnans existens, amning-som-levd och amningens påverkan på moderskapet för att förstå kvinnors amningsbeslut och för kunna erbjuda ett vårdande som stärker kvinnor och som möjliggör amning.

Lina Palmér

Universitetslektor i vårdvetenskap och amningsforskare

Högskolan i Borås

Tusen tack Lina för ditt gästinlägg och din viktiga forskning!

Påverkar träning amning?

Påverkar träning amning?

Tiden efter en förlossning kan utan motsvarighet vara den mest utmattande perioden i en kvinnas liv. Att bli mamma är inte bara en rosaskimrande bebisbubbla. Skimret kan fördunklas något av sömnbrist, kroppslig återhämtning och att lära känna en ny individ som inte alltid kommunicerar så man förstår.

Jag brukar förespråka balans och vila före hetsig träning under den första tiden. Men att motionera kan såklart ha viktiga hälsovinster. Det finns en dos-responsrelation mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det betyder att göra något alls är bättre än att inte göra någonting. Det finns också en annan ände av kurvan där för mycket av ”det goda” också blir dåligt. En av frågorna kring den här balansen gäller motion och träning och dess effekter på amning. Och det tänkte jag ta upp med er idag!

Kan jag träna hårt när jag ammar?

När vi pratar om träning delar vi ofta upp det i lågintensiv, moderat och högintensiv. Gränserna är naturligtvis flytande, men enkelt uttryckt kanske vi kan kalla en rask promenad för lågintensiv, jogging för moderat och snabba intervaller för högintensiv. När det gäller annan träning blir gränserna ännu svårare, men du kan alltid utgå ifrån din egen upplevelse av intensiteten – din uppfattning brukar vara adekvat. Både amning och motion kommer kosta energi för kroppen, och det kan finnas oro att det ena kommer gå ut över det andra. Träning, som alltså är hådare än enbart ”fysisk aktivitet”, kommer orsaka att du svettas och förbrukar mer energi. I teorin kan både svett och energikostnaden påverka bröstmjölken.

Träning på moderat nivå förbättras en mammas hälsa på flera aspekter:

 • Förbättrar den kardiovaskulära konditionen
 • Optimerar insulin- och fettmetabolism
 • Förbättrar välmåendet genom att minska stressnivåer och optimera upplevelsen av att ha energi
 • Påverkar depressiva symtom till det bättre

Forskning har visat att träning på samma nivå inte påverkar amningen negativt

Träning på en moderat nivå kommer inte påverka mjölkproduktioner, mjölkens sammansättning eller barnets tillväxt negativt. Högintensiv träning och träning till utmattning kan dock påverka mjölkens sammansättning. Forskning har inte visat några negativa effekter på barnet om mamman tränar och sedan ammar. De flesta studier har inte heller kunna påvisa någon förändring i barnet acceptans av bröstmjölken, även efter högintensiv träning.

Vissa studier har fokuserat på nivåerna av mjölksyra som i bröstmjölken. Mjölksyra är en restprodukt som bildas vid högintensiv träning. Lågintensiv och moderat träning kommer inte påverka mjölksyranivåerna i bröstmjölk alls. Högintensiv träning kan ge mjölksyra i bröstmjölken, men det finns inget som tyder på att det i sig skulle innebära något dåligt för mamman eller barnet.

Träning på en lagom nivå kommer inte påverka:

 • Mjölkproduktionen
 • Immunfaktorer i bröstmjölken
 • Mineralförekomsten i bröstmjölken
 • Näringsförekomsten i bröstmjölken

Kommer inte påverka bebisens tillväxt

Att du som ammande kvinna tränar regelbundet kommer inte påverka bebisens tillväxt så länge du uppfyller en del parametrar. Du behöver äta tillräckligt mycket för att tillgodose både din kropps och bebisens behov. Du bör inte gå ner mer än 0,5 kg (med flit eller hur man nu ska säga). Den slags snabba viktnedgång som kroppen kan initiera helt av sig själv är inget du behöver oroa dig för.

Vätskebalansen

Om du dricker för lite kan mjölkmängden minska kortvarigt. Drick när du är törstig! Ett bra mått är färgen på ditt kiss. Ditt kiss ska vara gult, men klart.

BH-frågan

Att stötta upp amningsbröst kan vara en utmaning och vissa kan behöva två sportbh:ar för att känna att stödet blir tillräckligt. Att träna efter att du tömt brösten ordenligt kan också minska risken för obehag.

Amning, hormonerna och ökad rörlighet

Under graviditeten kommer hormonsammansättningen göra så att ligament och ledband i kvinnans kropp mjukas upp. Framförallt påverkas bäckenets leder. Detta syftar till att öka barnets framkomlighet genom bäckenet. Efter förlossningen kommer dessa hormoner successivt avklinga, även om efterverkningarna av graviditetens ökade rörlighet kan finnas kvar under en period. De hormon som står för rörlighetsökningen hör inte specifikt ihop med amningen. Det är en helt annan hormonprofil under graviditet och amning. Det finns ingen forskning som stödjer att amning spelar en roll i att orsaka, bibehålla eller förvärra smärttillstånd som uppstått i samband med en graviditet.

Tips för dig som ammar

 • Använd en bra sportBH som ger bra stöd åt brösten
 • En del barn gillar inte att ammas när brösten är svettiga/saltiga, testa att duscha före du ammar om du upplever detta som ett problem
 • Drick tillräckligt mycket! Amning och träning tillsammans kommer skapa ett större vätskebehov än vanligt.
Amning och träning
När jag sprang första gången efter kejsarsnittet 2014

Referenser:

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!

Amning och anknytning

Amning och anknytning

Anknytning

Jag har länge haft en väldigt irriterad känsla i kroppen när begreppet anknytning kommer upp. För mig har det kommit att bli ett begrepp som är dömande och används för att höja upp vissa sorters föräldraskapsbeteenden framför andra, på ett ganska osympatiskt sett. Nu pratar vi kommentarsfälts/forumkultur, där en del använder pseudevetenskapligt snack för att höja upp sig själva och trycka ner andra. Är jag ensam om att reagera på detta? När jag gick amningskursen hösten 2016 hade jag dock en kursuppgift om just detta. Det här inlägget handlar om det jag lärde mig när jag faktiskt läste in mig på ämnet.

Anknytningsteori

Anknytningsteorin utgår, som jag förstått det, mycket från samspelet mellan förälder och barn. Spädbarnet har ett medfött behov av att knyta an till minst en vuxen person vilket bottnar i barnets behov av närhet och beskydd. Då barnet inte kan förflytta sig eller klänga fast vid vårdaren är det beroende av att den vuxne svarar på de signaler (t.ex. gråt och leenden) som barnet sänder ut. Barnet lär sig då att handlingar utlöser förutsägbara reaktioner, och skapar därigenom sin bild av verkligheten. På så vis kommer våra erfarenheter och tidiga relationer påverka hur vi skapar relationer även i vuxen ålder. För en trygg anknytning krävs att föräldern är fysiskt och känslomässigt närvarande för att kunna svara adekvat och förutsägbart på barnets signaler.

Anknytning handlar om en lyhördhet och en finkänslighet för kommunikation. Till en början är människobarn helt beroende av kontakt med vuxna, hela deras överlevnad är beroende av att en vuxen person kan läsa av signaler om hunger och andra behov. Utifrån detta handlar anknytning mycket om den vuxne – att denne ska ha en finkänslig förmåga att lyssna och avgöra vad barnet behöver.

Inte bara den vuxne

Dock handlar anknytning också ganska mycket om barnet. Barnets hälsa och temperament är en viktig del av anknytningen. För tidigt födda barn kan vara mer lättstörda, svårare att trösta och lugna, och ha lägre grad av samspel med sina föräldrar jämfört med fullgångna barn. Detta kan naturligtvis försvåra relationen till föräldrarna. Barn med kolik eller barn som beskrivs som krävande får oftare mer stressade och frustrerade mödrar. Dessa mammor upplever sig också ibland mindre kompetenta än andra mammor. I forskningen betonas att föräldrar till för tidigt födda barn bör få extra stöttning i kommunikation och samspel med sina för tidigt födda barn.

Vad optimerar?

Något som också poängteras gång efter annan i studierna jag läst är vikten av att inte separera mor och barn efter förlossningen. En separation mellan mamma och barn efter förlossningen kan komma att påverka anknytningen negativt. Oxytocin frisätts hos mamma och barn vid förlossning och amning och skapar lugn, avslappning och känsla av tillit. Oxytocin förstärker det omvårdande beteendet gentemot barnet och gör oss mer känsliga för de signaler som barnet sänder ut Mamma-barn-par som får vara nära varandra hela de två första timmarna har visats ha bättre anknytning än andra. De uppmätta skillnaderna verkar också hålla i sig upp till ett års ålder. De är viktiga, de där första timmarna!

Under det första dygnet har modern en hormonomställning, och detta påverkar hennes känslighet, reaktivitet och mottaglighet för barnet. Den nyfödde själv är mer vaken, uppmärksam och interagerande med modern under det första dygnet än vad barnet är under efterföljande dagar. När både mamma och barn får ocytocinfrisättning vid samma tillfälle skapas känslan av kärlek, trötthet, eufori och smärtlindring.

Anknytning och amning

Forskning visar på olika sätt att amning är fördelaktigt för hälsan för både mammor och barn, sett till grupper. I olika individuella fall finns det mängder av skäl till att göra olika val, och de allra flesta gör informerade val utifrån det som upplevs allra bäst för dem. Jag vill gärna skriva om forskning och saker jag läser, men vill vara försiktig och inte trampa någon på tårna. Kom ihåg, det jag skriver här säger INGENTING om dig och din relation med ditt barn, om du av någon anledning valt att inte amma.

Men så här:

Studier har visat att känsligheten för barnets signaler ökar hos ammande kvinnor. Ammande mammor är enligt en studie känsligare i interaktionen med sina barn och kan vara mer benägna att titta på och röra vid barnet. Den nära fysiska kontakten bidrar till lägre stressnivå och färre depressiva symtom vilket underlättar för mamman att läsa av och svara på sitt barns signaler. En studie visade även att mammor som ammar reagerar starkare på sina barns skrik och uppvisar högre grad av ”moderlig känslighet” än de som inte ammar.

Detta kan förklaras genom att amning medför en parasympatisk påverkan hos den ammande kvinnan. Det verkar som att amning skapar aktivitet i de hjärncentra som ansvarar för omvårdnad och empati. Detta tar sig bland annat uttryck i att ammande kvinnor reagerar mer på när barnet gråter, än vad icke-ammande kvinnor gör. Detta är ändå intressant! Det handlar om den fysiologiska process som amning/oxytocinfrisättning sätter igång hos en kvinna.

Optimera anknytning?

Vad gäller anknytning optimerar du detta genom att i första hand försöka optimera kommunikation och samspel med ditt barn. Att barnet känner att du reagerar på dessa signaler, är lyhörd och visar ömhet. Möjligen kan amning göra något med kvinnan som gör att ett ”omvårdnadsprogram” i hjärnan lättare slås på. Vad jag kan läsa mig till så spelar det dock ingen roll för barnets anknytning egentligen om maten är bröstmjölk eller bröstmjölksersättning. Bara den ges med närhet och omsorg. Om du vill optimera anknytningsförutsättningarna bör du och din partner spendera mycket tid hud mot hud med barnet när den är nyfödd. Se till att söka hjälp om kommunikationen/samspelet med barnet verkar bli svårt på grund av barnets hälsa/kynne!

Hur tänker du kring detta?

Referenser:

Hormonernas roll i mjölkproduktion och amning

Hormonernas roll i mjölkproduktion och amning

Det finns två hormon som i störst utsträckning påverkar amningen – prolaktin och oxytocin. När ett barn suger på bröstet kommer sensoriska impulser skickas från bröstvårtan till hjärnan. Som en respons på detta kommer en rad olika händelser utlösas.

Prolaktin

Prolaktin är ett hormon som ökar kraftigt under graviditeten, och som stimulerar tillväxt av brösten som en förberedelse inför mjölkproduktionen. Andra hormon, som också finns i hög dos under graviditeten (progesteron och östrogen) blockerar prolaktinets mjölkproducerande funktion just då och där. Efter förlossningen, när moderkakan släppt, faller nivåerna av östrogen och progestern drastiskt och prolaktin hindras inte längre från att vara med och framställa bröstmjölk.

Prolaktinnivåerna ökar av att barnet suger på bröstet, och nivåerna är som högst 30 minuter efter påbörjad amning. Dess största verkan är alltså att påbörja produktion inför nästa amningstillfälle. Under de första veckorna av amning kommer barnet stimulera bröstet pfta, och ju mer barnet suger på bröstet, desto mer prolaktin frisläpps och desto mer mjölk produceras. Därför är tät amning speciellt viktigt i början för att etablera amningen. Bara efter några veckor är sambandet mellan hög prolaktinhalt och hög mjölkproduktion inte lika tät.

Prolaktin produceras och frisläpps som mest på kvälls- och nattetid. Att amma mycket på kvällen är således en viktig del för att hålla upp mjölkmängden.

Amning som preventivmetod

Att barnet suger på bröstet frisätter andra hormon som bidrar till att hålla ägglossning och menstruation borta. Att amma mycket på kvällen är extra viktigt även för frisättningen av dessa, så önskar du att amningen ska vara även graviditetspreventiv så bör du satsa på mycket kvällsamning. Amning kan fungera som ett 98% preventivmedel (vilket är lika bra som alla andra) under förutsättning att tre kriterier uppfylls:

 • Barnet får enbart ammas och ammas under både dag och nattetid. Så fort det går 6 timmar eller mer mellan amningstillfällena kan ägglossning ske.
 • Mamman får inte ha mens. Menstruation betyder att det finns ägglossning och är synonymt med risk för att bli gravid. Vissa kvinnor återfår menstruation så snabbt som 2-3 månader efter förlossningen, även om de helammar.
 • Barnet får inte vara mer än 6 månader gammalt. Efter detta ökar sannolikheten för ägglossning, och ägglossning sker innan menstruationen. Så efter 6 månader är amning ingen pålitlig preventivmetod.

Oxytocin

Oxytocin är det andra stora amningshormonet, och detta hormon gör att mjölken frisätts. Oxytocin frisätts snabbare än prolaktin under amningen, och gör så att mjölken flödar ut ur bröstet. Om mamman har väldigt ont eller är känslomässigt ur fas, kan oxytocinreflexen störas. Då kan det bli svårt att få till utdrivningsreflexen under en period. Oxytocin kommer också bidra till att livmodern drar ihop sig efter förlossningen, och detta kan göra riktigt ont under amningen de första dagarna.

Oxytocin har en viktig roll för anknytningen mellan föräldrar och barn, och frisättning av oxytocin förstärker modersbeteende och ger lugn och ro. Oxytocin frisättt även vid hudkontakt.

Åter- eller nyproduktion av amning utan graviditet/förlossning

De flesta kvinnor kan få bröstmjölk igen oavsett hur många år som gått sedan de senaste ammade. Det är naturligtvis enklare för kvinnor som slutade för inte så länge sedan. Stimulering av bröst sker lättast genom att ett barn suger på bröstet ofta och mycket. Prolaktin frigörs av känselinputen som skapar tillväxt av mjölkgångar inne i bröstet och sätter igång produktion av bröstmjölk. En kvinna som önskar amma ett barn hon inte själv varit gravid med rekommenderas att börja stimulera brösten via handmjölkning eller pump några veckor till månader innan barnet kommer till familjen. Det kan ta allt från fyra dagar till sex veckor att börja producera bröstmjölk.

Referens:er

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!

Vad du behöver veta om oxytocin

Vad du behöver veta om oxytocin

Vad är oxytocin?

Jag tvekade till att ens börja skriva det här inlägget, och tänkte ”men, det här vet väl alla redan?”. Men så tänkade jag om. Innan jag började plugga till fysioterapeut back in the days hade jag nog aldrig hört talas om oxytocin. Jag tror kanske att det finns en och annan där ute som kan ha nytta av detta.

Oxytocin är ett hormon som produceras i hypofysen i hjärnan, och som har flera olika viktiga funktioner i människokroppen. Detta hormon skapar avslappning, sänker stress, oro och blodtryck och orsakar vissa muskelkontraktioner. Mest känt är oxytocin för dessa egenskaper som hör ihop med relationer: känsla av samhörighet, tillit och kärlek. Hos kvinnor kommer oxytocin vara nyckelspelare vid förlossning och amning.

Oxytocin and amning

När barnet suger på bröstvårtan går nervsignaler in till hjärnan och oxytocin frigörs. Detta skapar utdrivningsreflexen och kommer också göra så att livmodern sjunker i storlek efter förlossningen. Oxytocinfrisättningen från amning och närhet med bebisen kommer också göra så att både mamma och barn blir avslappnad, får högre kroppstemperatur och en upplevelse av nära anknytning. Oxytocinfrisättningen  kan dock orsaka kraftig törst och i vissa fall ge huvudvärk.

Oxytocin och amning under graviditet

För de allra flesta friska mödrar med okomplicerade graviditeter går det att fortsätta amma ett barn medan kvinnan är gravid. Men eftersom oxytocinfrisättning från amning kan ge sammandragningar av livmodern kan det finnas skäl till att kvinnor med riskgraviditeter inte bör amma. Det kan bland annat handla om att kvinnan tidigare haft stor risk att föda för tidigt eller att hon bär tvillingar eller fler. Det är viktigt att du pratar med din barnmorska om du har frågor om amning under graviditet, framförallt om du vet att du har någon riskfaktor för att föda för tidigt.

Saker som kan strula till det med oxytocinfrisättningen

Om du har mycket ont efter förlossning eller kejsarsnitt kan oxytocinfrisättningen hämmas av smärtan. Se till att vara ta den smärtlindring du blir rekommenderad, så optimeras förutsättningarna för oxytocinets verkan.

Stress, oro och förmågan att slappna av kan påverka oxytocinfrisättningen i kroppen, och däreigenom försvuåra för utdrivningsreflexen. Utsöndringen av oxytocin försenas och minskas om modern är trött, ledsen eller orolig. Det är bland annat därför det är svårt att amma/pumpa bröstmjölk när du är stressad eller ledsen.

Oxytocinläkemedel för dig som ammar

Syntocinon är en receptbelagd nässprej som ger en artificiell oxytocinfrisättning. Detta kan hjälpa utdrivningsreflexen och används för att sätta igång amning, lindra spända bröst och motverka mjölkstockning. Det kommer dock inte påverka mängden bröstmjölk, för detta styr inte oxytocinet.

Oxytocin och föräldraskap

wpid-DSC00985.jpg

Oxytocin startar igång ett ”omvårdnadsprogram” inom människan, och detta tillsammans med att kroppens belöningssystem slås på skapar ett ihophållande kitt i relationer. Amning sätter igång mer oxytocinfrisättning än andra närhetsformer, men ”hud-mot-hud” och annan fysisk beröring kommer ge oxytocinfrisättning.

Efter en tid kommer de kortariga effekterna som utlöstes vid varje enskilt möte övergå i kroniska förändringar. Då har nämligen oxytocinet påverkat aktiviteten i andra signalsystem på ett långvarigt sätt. En kvinna som fött flera barn har ett ökat skydd mot stressjukdomar (till exempel högt blodtryck och diabetes typ 2) genom att hon varit utsatt för oxytocinets inverkan under en lång tid av sitt liv. Oxytocinfrisättningen i samband med förlossning är kraftigare än under någon annan tidpunkt i livet.

Oxytocin och massage

Massage är en oxytocinkälla. För tidigt födda barn kan växa bättre om de får massage. Barn blir lugnare även på lång sikt om de regelbundet får massage av en person de litar på. Massage minskar oro, stress och depression, ökar välbefinnandet och förmågan till social interaktion, koncentration och inlärning.

För att beröring ska upplevas som angenäm och ge upphov till positiva effekter krävs att du blir berörd av någon som du känner eller av något annat skäl accepterar. En behandling måste ske med mjuka, varma händer och behandlaren måste vara mentalt närvarande och ha goda intentioner.

Vad du behöver veta om oxytocin

 • Det är lätt att få mer av. Du behöver ge – och få- närhet av något slag. Det kan vara en kram av en vän eller att klappa ett djur.
 •  Det är ett hormon som fungerar som ett relationsklister. Oxytocin, tillsammans med några andra signalsubstaner och hormon är de avgörande för mänskliga relationer. Närhet ger oxytocinutsöndring som skapar samhörighet.
 • Det är ett hormon som kommer underlätta ditt föräldraskap. Oxytocin startar igång ”omsorgsprogrammet” inom dig.
 • Det hjälper dig att bli mindre blyg. Oxytocin ökar förmågan att lita på andra människor. Se till att få ordentligt med närhet innan nästa tillfälle du ska utmana dig socialt.
 • Det kan göra dig mer generös. Kanske därför barnen kan få dig till vad som helst…

 

Referenser:

Vad ska en med partnern till egentligen?

Vad ska en med partnern till egentligen?

Haha, det finns naturligtvis många saker man behöver sin partner till. I vårt fall:

 • För att bli gravid.
 • För att få en dräglig tillvaro för mig och barnen under en inte toppen-härlig graviditet.
 • För att sköta markservice och uppbackning under amningsintensiv tid efter att bebisen fötts.
 • För att vara världens bästa daddy till våra barn.

För ungefär exakt två år sedan…

För två år sedan började jag läsa en högskolekurs i amning. Kuriosa: Jag läste amningskursen 2016 och Wilfred föddes alltså 2014. Jag ammade honom i ganska exakt 10 månader innan han slutade tvärt över dagen bara. Jag orkar inte räkna exakt antal månader, men det hade ändå gått ganska lång tid mellan att jag slutade amma och jag började amningskursen. Kursen hölls i Högskolan i Kristianstad. När jag satt på tåget på vägen hem från första kursträffen och läste kurslitteratur började jag plötsligt läcka bröstmjölk. Jag gjorde det sedan under hela den hösten när jag läste eller skrev om amning. Jag är ju en mjölkko!

Det här tyckte jag är intressant:

“The father is a primary source of support to the breast-feeding mother and can influence and/or contribute to decision-making regarding initiation, continuance, maternal breast-feeding confidence, and weaning. “

Socialt stöd i den ammande kvinnans nätverk kan vara avgörande för hur amningsutfallet blir. Mammor som har en amnings-stödjande partner har en större sannolikhet att planera att amma, att amma vid utskrivning från BB och ammar under längre tid. Pappor (partnern är väl mest korrekt att säga, men faktum är att jag inte sett någon endaste studie om andra sorters partners) verkar vara den mest inflytelserika yttre personen. Mer än vad BVC-sköterskor och BB-personal är. Därför bör varje partner till en ammande kvinna bli uppmuntrad att vara delaktig och kommunicera med sin partner angående amning och hur hen bäst kan bli involverad.

Vad tänker ni om detta?

När jag skrivit om amning tidigare har jag fått höra många historier som gäller brist av stöd från BB och BVC. Men det är sällan någon som faktiskt nämner brist på stöd av sin partner. Är det en för personlig sak att berätta om i ett sånt här sammanhang, tror ni? Eller har forskningen fångat upp något som ingen annan gör?

Hälso-sjukvårdspersonal måste involvera, inkludera och stödja papporna och se deras värde i amningssituationen, eftersom de visat sig vara otroligt viktiga. En förutsättning för att män ska bli mer involverade är att de får mer kunskap om amning.

Skinship

Det finns ett begrepp som kallas ”embodiment of care”. I det här sammanhanget att föräldraskap utgörs fysiskt av kroppsliga förutsättningar, tekniker (typ för att bära, lyfta etc) och förmågan att omprogrammera sig till en ny repertoar eftersom allting ständigt utvecklas. Skinship handlar i sammanhanget om ett omfattande ansvarstagande i vardagens alla aktiviteter kring barnet; bära, natta, byta, leka, prata, mata, sköta nödvändiga inköp etc etc. Föräldraskap utgörs av ett komplext pussel av aktiviteter som fäder/partners kan göra för att ta del av omsorgen för barnet. Konsekvensen av detta innebär för den vuxne att hen får en internaliserad känsla för barnets rytm, att hen har en förmåga att avkoda barnets skrik/ljud samt förmåga att avläsa signaler/rörelser/kroppsspråk. Det innebär också att utveckla en förmåga till multi-tasking (anses väl traditionellt typiskt ”mammigt”) samt att utveckla en förmåga till att hålla koll på sina känslor som ilska, frustration, stress (som kanske annars hört till i en manlig uppfostrar-roll, tänk Emils pappa…).

Genom att vara nära barnet rent fysiskt, men också i tillräcklig mängd tid kan alla lära in detta. Det handlar ganska lite om biologi om vilken förälder kommer vara bäst i omsorgen av barnet.

Vill ni fundera på detta med mig?

 • På vilket sätt kan hälso-sjukvården bättre ge stöd till ammande kvinnors partners?
 • På vilket sätt kan en partner till en ammande kvinna uppmanas att vara involverad i amningen?
 • Vilket stöd tror du att du själva hade behövt? Vilket stöd fick du?

wpid-20120829_080127.jpg
En pappa flaskmatar med pumpad bröstmjölk

Vår tidiga amningshistoria med första barnet var så här:

Jag var typ morfin-hög första gången jag ammade, tror jag. Joseph tog emot alla instruktioner och fixade och donade, lyfte bebis och hjälpte mig att vända mig i sängen. Sedan var jag chockad, ledsen och smärtpåverkad resten av BB-vistelsen. Att amningen funkade utan problem handlar 1) om att jag som ammande producerar väldigt mycket mjölk 2) Wollmar fattade galoppen direkt och 3) att Joseph tog in instruktioner, tips och råd. Jag hade inte haft de psykiska resurserna att ta in den informationen. För oss var det avgörande att Joseph var en engagerad partner. Detta har jag insett nu, när jag läst in mig på detta.

Kortfattat:

 • Partnern upplever sig ofta åsidosatt av amning.
 • En del upplever att det är okej.
 • En del upplever att barnet blir en konkurrent.
 • En del upplever att barnet stjäl den ammande kvinnans hela fysiska närhet.
 • En del stöttar sin ammande partner för att de upplever att amning är bäst.
 • En del tänker att det hade varit roligare om de flaskmatat, så hade de kunnat dela på matandet.

Partnern vill gärna vara mer delaktig.

Det som vårdenofta uppmuntrar till är att denne ska ta ett större ansvar för hem och hushåll, eftersom den ammande faktiskt är uppbunden med att just amma. Vi hade en man i vår bekantskapskrets som tog jätteilla upp av detta. Tror att han kände sig nedvärderad, typ ”är det här det enda jag duger till?”

Men det verkar alltså som att det finns studier som visar att partnern faktiskt är den största supporten till en ammande kvinna. Partnern är den person som faktiskt påverkar mest huruvida en kvinna kommer börja och fortsätta amma över huvud taget. Den påverkansgraden verkar vara mer än vad BVC-personal och barnmorskor på BB och allihop tillsammans har.

Kan man inkludera partnern mer?

Generellt tänker jag att det är oerhört viktigt att ha ett familjeperspektiv på allt som rör omvårdnad av barn. Det är galet att bara rikta information till den nyförlösta när det gäller amning.  Jag träffar ju sällan mina patienters eventuella significant other överhuvudtaget. Och har inget att göra med hur mina patienter matar sina barn heller. Mer än om det kommer till belastningssmärtor, förstår. Jag har ju inte heller ansvar för familjer så som personal på MVC och BVC har. Men jag tycker ändå att det är relevant att reflektera kring detta. Kanske också inför att vi ska få vårt tredje barn. Nu har ju Joseph en helt annan, självskriven, föräldraroll. Det ÄR stor skillnad att bli flerbarnsföräldrar jämfört med förstagångsföräldrar, ändå.

Jag skulle gärna höra era tankar och erfarenheter kring detta!

Ammande som icke-ammande!!

När det kommer till matning av bebisar, vilken är partnerns roll tänker du? 

Referenser:

 1. Fathers experiences of supporting breastfeeding: challenging for breastfeeding promotion and education.
 2. Breastfeeding in the 21st century. Epidemiology, mechanisms and lifelong effect.
 3. Postnatal care –Outcomes of various care options in Sweden.
 4.  The influence of fathers’ sociaecnomic status and paternity leave on breastfeeding duration: A population-based cohort study.
 5. Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa
 6. Impact of Male-Partner-Focused Interventions on Breastfeeding Initiation, Exclusivity, and Continuation.
 7. The breastfeeding team: The role of involved fathers in the breastfeeding family.
 8.  Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices?
 9. Social contexts of infant feeding and infant feeding desicions.
 10. Engaging and supporting fathers to promote breast feeding: A concept analysis.
 11. sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen?
 12. Fathers and parental support in everyday family life.
 13. Male involvement and maternal health outcomes: systematic review and meta-analysis.

Om smärta och amning

Om smärta och amning.

I en stor andel av alla samtal jag hamnar i med patienter som efter en graviditet har kvarvarande värk kommer vi i något skede att prata om amning. Det är ganska vanligt att det antas finnas ett samband mellan amning och ledvärk. Evidensmässigt finns inget sådant samband. Oavsett om det handlar om biomekanik, belastning och hållning eller om olika känslighet till olika hormonstatus så är vi generellt oerhört olika som individer. Men på befolkningsnivå finns det ingenting som tyder på att ammande kvinnor har mer smärta än exempelvis flaskmatande kvinnor.

För det mer vetenskapliga resonemanget vill jag hänvisa till några specifika inlägg

Den kortfattade sammanfattningen: Det finns inga vetenskapliga evidens att amning ger ledvärk. Jag sökte i den medicinska databasen PubMed igen alldeles nyss, bara för att vara säker på att jag inte missat något nypublicerat. Det finns inget jag kan hitta (men känner du till en studie som jag inte sett, tipsa mig! Jag erkänner gärna att jag har fel bara det finns studier som motbevisar…)

Individuella skillnader ändå

Jag kommer aldrig förneka att människor UPPLEVER smärta och sammanknippar det med amning. Det finns dessutom människor vars kroppar  reagerar mer kraftigt på hormonerna kring graviditet och amning än andra. Smärta från amning som hör ihop med ergonomi, hållning och amning kan behandlas. Det är alldeles för förenklat att bara skylla på amningen. Jag har skrivt om det förr, och skriver det igen. Folk som har ont så att de blir påverkade i sin vardag, och i sina beslut om att fortsätta amma eller inte, HAR RÄTT ATT FÅ KOMPETENT HJÄLP.

Ledvärk efter långvarig eller repetitiv belastning

Värk i kroppen generellt handlar ofta om belastning på leder och muskler. Ofta är värken du känner en slags trötthetsvärk. Att detta kommer under en tid då du ammar ofta och länge är inte konstigt.

Amning lägger belastning på nacke, skuldra, rygg, handleder och armbågar. Denna belastning tillsammans med trötthet och sömnbrist gör att du kanske också saknar viktiga möjligheter till återhätmning.

Behandling?

Massage, avslappning och träning kan alla upplevas lindrande och sköna. Det handlar ofta om att få in syre i de spända musklerna. Den mer långsiktiga lösningen är ofta att variera belastningen mer. Du kanske inte ska sluta amma, men du kanske måste variera belastningen i amingspositionerna mer.

Berätta gärna om alla era bra tips!

Jag gissar att det i läsekretsen här finns enorma mängder bra tips! Berätta gärna i kommentarsfältet!

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!
Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.