Kejsarfödslar

Att föda via kejsarsnitt

I den här kategorin hittar du inlägg om kejsarfödslar, om förberedelser inför och om rehab efteråt. TIPS Boken Kejsarfödsel: Snittkoll och mammaroll är hundraprocentigt ägnad åt kejsarfödslar och tiden innan och efter barnets födelse och inkluderar över guidning och vägledning för träningsåtergång efter snitt. Jag och min kollega Emma håller också Snittskola varje månad!

09 mar: Hur går ett kejsarsnitt till?

07 feb: Kejsarsnitt för- och nackdelar

Kejsarsnitt för- och nackdelar För- och nackdelar med kejsarsnitt Vi fick en fråga om kejsarsnitt: ”Finns det någon nackdel för barn att födas med kejsarsnitt?…

18 okt: Känselbortfall efter kejsarsnitt

Känselbortfall efter kejsarsnitt Min resa med tillbakagången av känseln på magen efter kejsarsnittet I juli, två månader efter kejsarsnittet, tog vi det här kortet. Jag…

25 mar: Förlossningsbrev inför planerat kejsarsnitt

Förlossningsbrev inför planerat kejsarsnitt Jag har svårt att tro att ett förlossningsbrev inför planerat kejsarsnitt har någon viktig funktion i och med att ingreppet är helt…